Prijavite se

V primeru, da ste že izpolnjevali razpisne obrazce preko te aplikacije, se lahko prijavite z obstoječimi uporabniškimi imeni (davčnimi številkami) in gesli.

Ste pozabili geslo?

 

Ustvarite nov račun

Za vse uporabnike aplikacije je pred pričetkom uporabe potrebna registracija.

Za pomoč pri uporabi aplikacije odprite stran "Uporaba aplikacije", ki jo najdete v nogi strani.

Priporočen brskalnik za uporabo aplikacije je Google Chrome.

Sporočila
 • ROK ZA ODDAJO 1. ZAHTEVKOV JE PODALJŠAN!
  Datum: 23.06.2020

  Spoštovani.

  Rok za oddajo 1. zahtevkov in priložitev dokazil k 1. zahtevkom je zaradi epidemije COVID-19 podaljšan. 

   

  Rok za oddajo 1. zahtevka je 31.7.2020.

  Dokazila o nastalih stroških je potrebno priložiti najkasneje do 31.8.2020.

   

   

  OPOMBI ZA OSNOVE ŠOLE

  Glede na to, da so pogodbe za osnovne šole na dan 6. 7. 2020 še v postopku podpisovanja, se rok za oddajo 1. zahtevka za njih podaljšuje do 31. 8. 2020. Rok za oddajo dokazil ostaja nespremenjen, to je 31. 8. 2020.

   

  OŠ, ki bodo začele izvajati program šele s šolskim letom 2020/21, morajo zahtevek v višini 30 odstotkov ravno tako oddati do 31.8.2020, dokazila pa se bodo v tem primeru oddala pred vložitvijo 2. zahtevka.

   

 • STRATEGIJE PANOG
  Datum: 19.06.2020

  Spoštovani.

  Rok za oddajo panožnih strategij se podaljša do 30.9.2020.

 • EVIDENCA ŠPORTNIKOV
  Datum: 04.06.2020

  Spoštovani!

  Na Oddelek za šport smo dobili več vprašanj glede obravnave športnikov iz uradne evidence registriranih in kategoriziranih športnikov, pri vrednotenju javnega razpisa, ki je bilo izvedeno skladno s 32. členom zakona o športu (ZŠpo-1).

  Podajamo naslednjo obrazložitev:

  Zakon o športu je bil sprejet že leta 2017. Pred tremi leti. Edina veljavna evidenca športnikov, kot jo določa Zakon o športu, je evidenca športnikov, ki jo je letos objavil OKS. V fazi vrednotenja smo na Oddelku za šport opozorili OKS o športnikih, ki ste jih navedli v vlogi in jih ni bilo v evidenci športnikov OKS. Žal športnikov, ki ste jih navedli v vlogi, kljub dodatnem preverjanju na strani OKS, ni bilo v uradni evidenci športnikov. Zato je razpisna komisija vrednotila vloge na podlagi objavljene evidence športnikov.

  Predlagamo vam, da evidenco športnikov uredite na relaciji nacionalna panožna športna zveza in OKS, do oktobra letos, ko bo odprt razpis za prihodnje leto. Na podlagi tega bo razpisna komisija ponovno vrednotila vloge za leto 2021.

 • FINANČNO POROČILO 2019
  Datum: 26.03.2020
  Spoštovani!
   
  V aplikaciji je objavljena tabela za oddajo finančnega poročila za leto 2019. Do nje dostopite tako, da odprete obrazce v Letnem programu športa MOL 2019.(povezava).
   
  Poročilo je potrebno oddati do 15. junija 2020
   
  Če boste potrebovali kakršnokoli pomoč pri izpolnjevanju tabele, lahko pišete na elektronski naslov: mitja.loncar@ljubljana.si