Prijavite se

V primeru, da ste že izpolnjevali razpisne obrazce preko te aplikacije, se lahko prijavite z obstoječimi uporabniškimi imeni (davčnimi številkami) in gesli.

Ste pozabili geslo?

 

Ustvarite nov račun

Za vse uporabnike aplikacije je pred pričetkom uporabe potrebna registracija.

Za pomoč pri uporabi aplikacije odprite stran "Uporaba aplikacije", ki jo najdete v nogi strani.

Priporočen brskalnik za uporabo aplikacije je Google Chrome.

Sporočila
 • OBVESTILO ZA OSNOVNE ŠOLE
  Datum: 22.09.2020

  Ker se v osnovnih šolah, zaradi COVID-19, pojavljajo negotovosti glede izvedbe programov Šport je igra in Šolski športni krožki, do konca septembra ne bo možno oceniti realizacije teh programov in višine sofinanciranih sredstev.

  Zato se rok za oddajo 2. zahtevka za osnovne šole podaljšuje za en mesec, to je do 31. 10. 2020.

 • IZPOLNJEVANJE 2. ZAHTEVKA
  Datum: 15.09.2020

  Spoštovani.

  Ugotavljamo, da veliko vlagateljev še ni posredovalo 2. zahtevkov, kot tudi velik porast neustrezno oddanih 2. zahtevkov, zato vam ponovno pošiljamo izvleček navodil, ki se nahajajo v obrazcih zahtevkov:

  V 2. zahtevku je potrebno priložiti potrdila o nastalih stroških in/ali napoved stroškov*, ki bodo nastali od dne oddaje 2. zahtevka do konca tekočega leta. Vsa dokazila o nastalih stroških, ki so bili napovedani v 2. zahtevku in izkazujejo namensko porabo sredstev, je potrebno priložiti najkasneje do 31.10.2020. Izjema so dejavnosti Mestne panožne športne šole in Velika in druga mednarodna tekmovanja in prireditve, kjer je rok za oddajo dokazil o nastalih stroških 31.12.2020, ter za dejavnosti Šport je igra in Šolski športni krožki, kjer je rok za oddajo dokazil o nastalih stroških 31.1.2021.

  Napoved stroškov* - pomeni, da v zahtevek (pod točko »5. Dokazila in rekapitulacija dokumentov za sofinanciranje letnih programov«; »Prilagam dokazila za zahtevek: DA«) vpišete račune oz. storitve, katerim boste naknadno predložili dokazila za namensko rabo. V alinejo »Skenirani dokumenti in računi« priložite pdf. ali doc. dokument z obrazložitvijo predvidenih stroškov. Vsak račun, predračun napoved vpišete kot nov račun. Različnih računov, predračunov in napovedi storitev ne združujte v eno alinejo.

   

  Rok za oddajo 2. zahtevka je 30.9.2020.

   

 • STRATEGIJE PANOG
  Datum: 19.06.2020

  Spoštovani.

  Rok za oddajo panožnih strategij se podaljša do 30.9.2020.

 • EVIDENCA ŠPORTNIKOV
  Datum: 04.06.2020

  Spoštovani!

  Na Oddelek za šport smo dobili več vprašanj glede obravnave športnikov iz uradne evidence registriranih in kategoriziranih športnikov, pri vrednotenju javnega razpisa, ki je bilo izvedeno skladno s 32. členom zakona o športu (ZŠpo-1).

  Podajamo naslednjo obrazložitev:

  Zakon o športu je bil sprejet že leta 2017. Pred tremi leti. Edina veljavna evidenca športnikov, kot jo določa Zakon o športu, je evidenca športnikov, ki jo je letos objavil OKS. V fazi vrednotenja smo na Oddelku za šport opozorili OKS o športnikih, ki ste jih navedli v vlogi in jih ni bilo v evidenci športnikov OKS. Žal športnikov, ki ste jih navedli v vlogi, kljub dodatnem preverjanju na strani OKS, ni bilo v uradni evidenci športnikov. Zato je razpisna komisija vrednotila vloge na podlagi objavljene evidence športnikov.

  Predlagamo vam, da evidenco športnikov uredite na relaciji nacionalna panožna športna zveza in OKS, do oktobra letos, ko bo odprt razpis za prihodnje leto. Na podlagi tega bo razpisna komisija ponovno vrednotila vloge za leto 2021.