FAQs
1.2.5.1. Izstop iz konzorcija - samostojna kandidaturaMLAJŠI ČLANI: Dodatno pojasnilo1.4. Športna vzgoja otrok in mladine, usmerjeni v kakovostni in vrhunski šport: Pri prijavi/vlogi na razpisano dejavnost se upošteva Uradno potrjeni tekmovalni sistemi v 2017 (OKS-ZŠZ), v katerem niso navedene letnice, je pa potrjena mladinska ...SKUPINE: Skupino sestavljajo 6 starejših dečkov in 3 mlajši dečki. Kam prijavim vse (za sredstva), da ne bo skupina zavrnjena - pod mlajše dečke?VRHUNSKI ŠPORT: navedeni so razredi mednarodnega, svetovnega in olimpijskega razreda. Te kategorizacije bodo navedene šele od konca januarja dalje. Tako izpade perspektivni razred. Ali tega tudi lahko pišemo med vrhunski šport ali ne?VRHUNSKI ŠPORT: Ali lahko hkrati kandidiramo v dveh programih vrhunskega športa? Torej pod »Dejavnosti vadbe in tekmovanj uradnih tekmovalnih sistemov vrhunskega športa« in pod »Trajnostni ciljni projekti olimpijskih športov«.VRHUNSKI ŠPORT: 2.2.2. Trajnostni ciljni projekti olimpijskih športov KOMPETENCE STROKOVNEGA DELAVCAMPŠŠ (nogomet): Če prijavimo trenerja kot trenerja mlajših članov (študentske ekipe), kot v lanskem letu in isti trener vodi še U12, ali je to polni delovni čas ali ne, saj so v razpisu sredstva dodeljena samo od U12 do U19? MPŠŠ (nogomet): Če prijavimo drugega trenerja kot trenerja starejših dečkov in trenerja U9, U8 in CICI, kako se njemu štejejo zadeve, saj v merilih za sredstva mlajših selekcij ni, v lanskem letu pa je omenjeni trener bil s temi selekcijami na MPŠŠ za polMPŠŠ in 1.4.: Torej če klub kandidira s trenerjem, ki vodi skupino kadetinj na programu MPŠŠ, in to skupino kadetinj z istim trenerjem prijavi na program 1.4. tam lahko prejme le prostor ali tudi kaj sredstev (glede na to da na tem programu sredstva niso MPŠŠ: V primeru da se na MPŠŠ za trenerja ni prejelo max sredstev na skupino, obstaja možnost da se prejme nekaj sredstev na 1.4 za isto skupino ali to sploh ni možno zaradi kandidature z isto skupino na MPŠŠ programu? 1.4. Ali bo strošek pomočnika skupine upravičen strošek pri črpanju sredstev ali ne?MPŠŠ: Kakšen bo postopek črpanja sredstev na programu MPŠŠ - bo določen mesečni znesek ali se bo teoretično lahko zahtevalo celoten znesek naenkrat na podlagi dokazil.MPŠŠ: Kaj v primeru da se sredi sezone zgodi menjava trenerja - porodniška, odhod v drugo službo itd... Se bodo sredstva MPŠŠ lahko prenesla na novega trenerja, v kolikor bo izpolnjeval pogoje ali ne?IZOBRAZBA STROKOVNEGA DELAVCA: Ali je magister Kineziologije primerna izobrazba, da lahko s trenerjem kandidiramo na MPŠŠ in zadostuje kriterijem 48. člena zakona o športu.MPŠŠ: Strokovno izobražen delavecMPŠŠ: Ali je možno kot trener v programu MPŠŠ za leto 2018 izvajati omenjeni program v dveh različnih športnih društvih ali v dveh različnih športnih panogah? STRATEGIJA: Kakšne prednosti prinaša za vlagatelja potrjena strategija posamezne športne panoge v MOL? Kakšne posledice so za vlagatelja, če te strategije še ni? PANOGE: Velika prožna ponjava: Zanima me predvsem kako so razdeljene panoge v 3 skupine. Po kakšnem ključu? Kdo to določi? Kakšni so pogoji za napredovanje v višjo skupino?ATLETIKA: V katerem programu kandidira atletika s kategorijo U12 (v P2a ali P3a ?) glede na 3.odstavek Uradno potrjenih tekmovalnih sistemov - citiramo:ATLETIKA: Obrazec P4 zahteva "Seznam registriranih športnikov veteranov, ki so v letu 2017 nastopili v uradnem tekmovanju nacionalne panožne zveze" Pravila AZS ne predvidevajo oz. zahtevajo registracije veteranov, če ti tekmujejo samo na veteranskih tekmoMPŠŠ: Financiranje trenerjev MPŠŠ po novem zahteva od trenerja, da trenira eno skupino mladincev (11.000 €) in eno skupino starejših dečkov/deklic (7.000 €). Kaj, če ima trener več skupin, ali so te financirane izven programa MPŠŠ, kljub temu da jih vodi UPRAVIČENI STROŠKI: Kaj konkretno sodi med upravičene druge stroške neposredne izvedbe dejavnosti za: a) športno vzgojo otrok in mladine, usmerjenih v kak. in vrh. šport?STAROSTNE KATEGORIJE (atletika): Kam sodijo otroci, ki so lani tekmovali in so bili stari vsaj 10 let - v animacijo ali usmerjenost v kak in vrh. šport?VRHUNSKI ŠPORT: Ali letos kandidiramo s posameznimi športniki mednarodnega,... razreda ali s skupino? Koliko športnikov šteje skupina, če je odgovor skupina? Enako vprašanje za Trajnostne ciljne projekte olimpijskih športov. ATLETIKA: Naša atletinja ima mednarodni razred, ki je podaljšan s strani OKS iz lanskega leta zaradi poškodbe. Zaradi poškodbe v letu 2017 NI MOGLA tekmovati, torej nima niti enega nastopa. Kakšen je njen status, kje lahko kandidira za sredstva in prostorŠPORTNIKI: Pri zahtevi "vsaj en tekmovalni nastop v letu 2017" nikjer ne piše, da mora biti nastop za enega od ljubljanskih klubov. Kako je s tem - velja nastop tudi za klub, iz katerega je športnik prestopil v ljubljanski klub?VETERANSKI ŠPORT: Pri veteranskem športu ni navedena spodnja starostna meja - v atletiki je starostna omejitev na EP in SP 40 let, na nižjih nivojih pa 35 let. Kdo sodi v to skupino športnikov? Kakšni dokazi so potrebni?DOMICIL: Merilo d) pri domicilu: Zagotavljanje trajnosti – število prestopov športnikov iz mladinske kategorije v kategorijo mlajših članov oz članov – Ali se tukaj vpiše število glede na leto 2017 ali nasploh prehodi igralcev od 18 do 23 let? PREDŠOLSKI OTROCI: Ali lahko v razpisu kandidiramo z brezplačno vadbo predšolskih otrok v sodelovanju z NZS in sicer v Ljubljanskih vrtcih - vrtec Najdihojca?2.3.3. Šport in zdravje za vitalnost odraslih in starejših: Pri obrazcu »Šport in zdravje za vitalnost odraslih in starejših« je potrebno priložiti dogovor o sodelovanju z zdravnikom.MPŠŠ MPŠŠ: Ali lahko trenerje, s katerimi kandidiramo v programu 1.5, kandidiramo tudi v programu 1.4. in 1.2.5.1 in s tem počrpamo sredstva? 1.2.5.1. Mala šola juda lahko glede na pogoje razpisa samostojno kandidira le v programu 1.2.5.1. (do 17. ure). Zanima me, če moramo tudi mi vnesti – uvoziti vse otroke v BAZO ČLANSTVA? MPŠŠ: Ali lahko društvo prijavi skupino športnikov (npr. mladink) v program MPŠŠ (1.5.) za določenega strokovnega delavca in potem to isto skupino prijavi še v program 1.4. za dodelitev sredstev? Ali v program 1.4 isto skupino lahko prijavi samo za dodeliMPŠŠ: Ali se bodo sredstva, ki bodo dodeljena za program MPŠŠ skupini športnikov (npr. mladinke) lahko črpala izključno s stroški strokovnega kadra ali bodo društva lahko ta sredstva črpala tudi na podlagi drugih stroškov (stroški pomočnika trenerja, tekm2.2.3.Trajnostne dejavnosti vrhunskega športa invalidov: Koliko sredstev je namenjeno za program/dejavnost 2.3.3RUGBY:Kolikor sem gledal je zadeva letos ista oz zelo podobna kot lani, razliko na hitro vidim samo v tej bazi trenerjev. Pa me zanima a za rugby morajo biti tudi difovci oz z diplomo, ali je dovolj to izobraževanje ki ga ima IRB oz krovna rugby zveza z1.2.5.6. Animacijske dejavnosti športa mladineBAZA ČLANSTVA: Tako kot v lanskem letu mi tudi letos v bazi članstva manjka cca. 30 igralcev in igralk, kateri-e so že dolgo registrirani in igrajo za društvo.KATEGORIZACIJA: Zakaj v merilih ni točkovanja o uspešnosti športne panoge (kategorizacije - mladinski, državni, perspektivni razred), saj je v pogojih za pridobitev kategorizacije s strani OKS-a spodnja meja starost 14 let? USPOSOBLJENOST STROKOVNEGA DELAVCA (1.2.5.1.) Zanima me, če je za vodenje programa 1.2.5.1. ustrezna usposobljenost trener pripravnik? 1.2.5.4. Zanima me, ali gre v primeru vadbe slepih in slabovidnih za šport invalidov 1.2.5.4. ali za klasičen osnovnošolski program 1.2.5.1.? MPŠŠ: Ali je mogoče kandidirati z dvema trenerjema in sicer kot trener MDI in pomočnik trenerja MI? MPŠŠ: Kako se lahko kandidira za trenerja MPŠŠ v primeru starostne kategorije MDI (1.2.5.5.) če ta ne tekmuje v uradnem tekmovalnem sistemu OKS?STRATEGIJA: Ali se oblikuje strategija panoge ločeno v ženski in moški kategoriji?KOMPETENCE STROKOVNEGA DELAVCA: Pridobitev dokumenta kategorizacije:STRATEGIJA:MEDNARODNA TEKMOVANJA: Izvedba velikih mednarodnih prireditev izven območja MOL (smučanje).MPŠŠ: Ali lahko v programu MPŠŠ za leto 2018 strokovni delavec v kolektivni panogi (npr. odbojka) vodi skupino igralk mlajših od 12 let (mini in mala odbojka) in je to predmet sofinanciranja starostne kategorije mlajših dečki/deklicev programu ali ne? TEKMOVANJA: Kako lahko prijavimo športna tekmovanja (pokalno tekmovanje) Kako lahko prijavimo Državno prvenstvo ?KONZORCIJ: kandidatura konzorcijaTENIS: Naša teniška tekmovalka je letnik 1999. V letu 2017 je tekmovala tako med člani kot med mladinci. ALi jo lahko vpišem med mladince ali jo moram med mlajše člane ? STAROSTNE KATEGORIJE: Teniški tekmovalec letnik 2004 je v letu 2017 igral med starejšimi dečki in med kadeti? Ali ga lahko vpišem v skupino pod kadete?1.4. Koliko točk je potrebnih za doseganje merila za program 1.4.?Ritmična gimnastika (skupinska sestava): ali lahko s članicami starimi od 18 do 21 let kandidiramo s skupinsko sestavo ritmične gimnastike na Kakovostni šport mlajših članov? Če sem dobro razumela aplikacijo, potem se samo v članskih kategorijah lahko kanUSPOSOBLJENOST STROKOVNEGA DELAVCA: Vaditeljske diplome: Ritmična gimnastika: če tekmovalka v letošnjem letu 2018, doseže starost 18 let (na primer marca ali aprila) ali lahko z njo kandidiramo med mlajše člane? Pogodba o sofinanciranju LPŠ 2018 - 4. čl. - za katere strokovne delavce veljajo določila 4.čl, predvsem glede mesečnih poročil, vodenja dnevnika z evidenco prisotnost...Le za trenerje MPŠŠ ali vse trenerje in vaditelje?Pogodba o sofinanciranju LPŠ 2018 - 13. čl. - za katera tekmovanja velja zahteva po TV ali internetnem prenosu? Tudi za PS za U14? Velja to za Memorial Matica Šušteršiča in Patrika Cvetana? DOKAZILA IN PRILOGE: ali obstaja strategija športne panoge? Na katerem nivoju, mestnem ali državnem, katero strategijo priložiti?OBRAZEC R4 Doseganje ciljev LPŠ - pod množični šport odraslih sodijo rekreativci, ki ne tekmujejo? Kam sodijo veterani, ki tekmujejo v okviru veteranskih tekmovanj, ki so tudi v koledarju AZS?ŠPORTNIKI: Športniki, ki so v 2017 nastopili v uradnem tekmovalnem sistemu AZS. Po novem je starostna meja za atletiko 10 let. Ali je moral biti otrok lani star 10 let ali letos, saj izpolnjujemo kandidaturo za leto 2018 in so otroci 1 leto starejši.
Pogosto zastavljena vprašanja
 • 1.2.5.1. Izstop iz konzorcija - samostojna kandidatura
  Datum: 22.01.2018

  V letu 2017 smo na razpisano dejavnost "1.2.5.1. Športne dejavnosti po pouku za šoloobvezne otroke (do 17. ure)" kandidirali v konzorciju, pri tem smo oddali sklenjen dogovor z OŠ, v katerem je razvidno, da je program izveden v sodelovanju z našim društvom. Ali bomo v primeru samostojne kandidature na omenjeno razpisano dejavnost v letu 2018 prejeli celotno sofinanciranje MOL (v višini 600 EUR) skladno z dejanskim stanjem - program naše društvo izvaja od 1.1.2018 - 31.12.2018?

  Predložiti je potrebno izjavo oz. medsebojni dogovor med vami, nosilcem dejavnosti in vlagateljem na razpisu 2017, iz katerega je razviden sporazumen dogovor za samostojno kandidaturo.  Poleg tega priložite še podpisan dogovor za obdobje 1.1.2018 - 31.12.2018. 

 • MLAJŠI ČLANI: Dodatno pojasnilo
  Datum: 22.01.2018

  Mlajši član, ki na dan zaključka razpisa ni star 18 let, ne izpolnjuje razpisnega pogoja. Prav tako športniki, ki bodo dopolnili 24 let po datumu zaključka razpisa.Razpisni pogoji se presojajo na dan zaključka razpisa.

  Kategorija mlajših članov ni obvezna starostna kategorija. Športnik lahko preide iz mladinske v člansko kategorijo. Ustrezno umestitev športnika v posamezno starostno kategorijo določa in presoja matična nacionalna panožna športna zveza. Dejavnost mlajših članov je razpisana le kot dodatna vzpodbuda, ki pa ima posebne, v razpisni dokumentaciji zapisane, zahteve.

 • 1.4. Športna vzgoja otrok in mladine, usmerjeni v kakovostni in vrhunski šport: Pri prijavi/vlogi na razpisano dejavnost se upošteva Uradno potrjeni tekmovalni sistemi v 2017 (OKS-ZŠZ), v katerem niso navedene letnice, je pa potrjena mladinska ...
  Datum: 19.01.2018

  Pri prijavi/vlogi na razpisano dejavnost "1.4. Športna vzgoja otrok in mladine, usmerjeni v kakovostni in vrhunski šport" se upošteva Uradno potrjeni tekmovalni sistemi v 2017 (OKS-ZŠZ), v katerem niso navedene letnice, je pa potrjena mladinska kategorija v dotični panogi. Torej v prijavo/vlogo za ekipo mladinske kategorije vpišemo igralce, ki imajo pravico nastopa v uradnem tekmovanju (državnem prvenstvu) Nacionalne panožne zveze v letu 2018 po pravilniku Nacionalne panožne zveze? 

   

  Športnike se vpisuje v starostne kategorije oz. vadbene skupine znotraj nje tako kot poteka vadba sedaj. Ustrezno umestitev športnika v posamezno starostno kategorijo določa in presoja matična nacionalna panožna športna zveza.  Športnik, ki se uvršča po starosti med mladince, se ga vpiše med mladince. Če je bil v letu 2017 kadet in ima nastop v uradnem tekmovalnem sistemu, zadostuje zahtevam razpisa. 

  Specifika pa je pri vstopnih letnikih v uradni tekmovalni sistem. Tu pa se presoja izpolnjevanje vstopnega pogoja v letu 2017. Če je pogoj nastop v uradnem tekmovalnem sistemu, in se le ta začne pri 12. (10.) letih, potem športnik, ki ni imel dopolnjenih 12 let (10 let) v letu 2017 tega pogoja ne more (ni mogel) izpolniti .

 • SKUPINE: Skupino sestavljajo 6 starejših dečkov in 3 mlajši dečki. Kam prijavim vse (za sredstva), da ne bo skupina zavrnjena - pod mlajše dečke?
  Datum: 18.01.2018

  Vadbene skupine prijavite po starostnih kategorijah.
  Vadbena skupina, ki ne izpolnjuje pogoja 8 športnikov, ne bo sofinancirana. V primeru, da število športnikov dveh vadbenih skupin izpolnjuje pogoj 8 športnikov, je izpolnjen pogoj za dodelitev brezplačne uporabe prostora v obsegu, ki je opredeljen za višjo starostno kategorijo.

 • VRHUNSKI ŠPORT: navedeni so razredi mednarodnega, svetovnega in olimpijskega razreda. Te kategorizacije bodo navedene šele od konca januarja dalje. Tako izpade perspektivni razred. Ali tega tudi lahko pišemo med vrhunski šport ali ne?
  Datum: 18.01.2018

  Skladno z Odlokom se pri vrednotenju dejavnosti vrhunskega športa upoštevajo kategorizacije mednarodnega, svetovnega in olimpijskega razreda. 

 • VRHUNSKI ŠPORT: Ali lahko hkrati kandidiramo v dveh programih vrhunskega športa? Torej pod »Dejavnosti vadbe in tekmovanj uradnih tekmovalnih sistemov vrhunskega športa« in pod »Trajnostni ciljni projekti olimpijskih športov«.
  Datum: 18.01.2018

  Da.

 • VRHUNSKI ŠPORT: 2.2.2. Trajnostni ciljni projekti olimpijskih športov
  Datum: 18.01.2018

  »Vlagatelji lahko v okviru vloge zaprosijo za sofinanciranje ciljnih dejavnosti, v katere so vključeni športniki olimpijskega, svetovnega ali mednarodnega razreda iz večine klubov znotraj posamezne športne panoge in bodo prepoznani kot dolgoročni visoko kvalitetni in bodo v izvedbo vključevali tim strokovnjakov iz različnih področij.«
  Zanima me kdo mora soglašati – klubi, ki imajo tako visoko kategorizirane športnike ali večina vseh klubov panoge kateri kandidirajo v LPŠ?

  Soglašati mora večina klubov znotraj panoge, ki izpolnjuje pogoje vrhunskega športa.

   

 • KOMPETENCE STROKOVNEGA DELAVCA
  Datum: 18.01.2018

  Kaj vpišemo pod kategorijo: Strokovno usposabljanje v zadnjih dveh letih: redno strokovno usposabljanje na področju, kjer strokovni delavec opravlja dejavnosti vadbe za študenta Fakultete za šport?

  Ali lahko napišemo študij na Fakulteti za šport, glede na to da se redno izobražuje na področju kjer opravlja vadbo.

  V kolikor strokovni delavec nima ustrezne izobrazbe in/ali usposobljenosti ga ni mogoče vpisati v bazo strokovnega kadra.

   

 • MPŠŠ (nogomet): Če prijavimo trenerja kot trenerja mlajših članov (študentske ekipe), kot v lanskem letu in isti trener vodi še U12, ali je to polni delovni čas ali ne, saj so v razpisu sredstva dodeljena samo od U12 do U19?
  Datum: 18.01.2018

  Trener mlajših članov (študentska ekipa) je lahko sofinanciran le na dejavnosti 2.1.2. Dejavnosti vadbe in tekmovanj uradnih tekmovalnih sistemov za mlajše člane. Starostna kategorija U12 (nogomet) ni predmet sofinanciranja dejavnosti MPŠŠ. Najnižja starostna kategorija je U13 (nogomet), katere vadeči izpolnjujejo razpisni pogoj starost 12 let in nastop v uradnem tekmovanju v letu 2017. 

 • MPŠŠ (nogomet): Če prijavimo drugega trenerja kot trenerja starejših dečkov in trenerja U9, U8 in CICI, kako se njemu štejejo zadeve, saj v merilih za sredstva mlajših selekcij ni, v lanskem letu pa je omenjeni trener bil s temi selekcijami na MPŠŠ za pol
  Datum: 18.01.2018

  Starostne kategorije, ki so nižje od U13 (nogomet), niso predmet sofinanciranja dejavnosti MPŠŠ. Zaposlitev za polni delovni čas ni pogoj za sofinanciranje na dejavnosti MPŠŠ. 

 • MPŠŠ in 1.4.: Torej če klub kandidira s trenerjem, ki vodi skupino kadetinj na programu MPŠŠ, in to skupino kadetinj z istim trenerjem prijavi na program 1.4. tam lahko prejme le prostor ali tudi kaj sredstev (glede na to da na tem programu sredstva niso
  Datum: 18.01.2018

  V primeru, ko je strokovni delavec, ki vodi skupino sofinanciran na dejavnosti MPŠŠ, je lahko sofinanciran pomočnik vodje skupine ali strošek neposredne izvedbe te dejavnosti (vadbena skupina kadetinj).

 • MPŠŠ: V primeru da se na MPŠŠ za trenerja ni prejelo max sredstev na skupino, obstaja možnost da se prejme nekaj sredstev na 1.4 za isto skupino ali to sploh ni možno zaradi kandidature z isto skupino na MPŠŠ programu?
  Datum: 18.01.2018

  Sredstva na dejavnosti 1.4. se dodeljujejo skladno z merili, ki so opredeljena v Odloku. V kolikor je strokovni delavec (trener) , ki vodi skupino sofinanciran na dejavnosti MPŠŠ, je lahko sofinanciran na dejavnosti 1.4. le pomočnik vodje skupine ali strošek neposredne izvedbe te dejavnosti (vadbena skupina). 

 • 1.4. Ali bo strošek pomočnika skupine upravičen strošek pri črpanju sredstev ali ne?
  Datum: 18.01.2018

  Pomočnik vodje skupine je upravičen strošek.

 • MPŠŠ: Kakšen bo postopek črpanja sredstev na programu MPŠŠ - bo določen mesečni znesek ali se bo teoretično lahko zahtevalo celoten znesek naenkrat na podlagi dokazil.
  Datum: 18.01.2018

  Črpanje sredstev je odvisno od obsega opravljenega dela. Letni obseg je opredeljen za vsako starostno kategorijo posebej (mladinci 400 enot, kadeti 320 enot, starejši dečki 240 enot, mlajši dečki 160 enot).

   

  <
 • MPŠŠ: Kaj v primeru da se sredi sezone zgodi menjava trenerja - porodniška, odhod v drugo službo itd... Se bodo sredstva MPŠŠ lahko prenesla na novega trenerja, v kolikor bo izpolnjeval pogoje ali ne?
  Datum: 18.01.2018

  Sredstva so vezana na izvajalca. Novi trener mora izpolnjevati enake pogoje kot predhodni trener.

   

 • IZOBRAZBA STROKOVNEGA DELAVCA: Ali je magister Kineziologije primerna izobrazba, da lahko s trenerjem kandidiramo na MPŠŠ in zadostuje kriterijem 48. člena zakona o športu.
  Datum: 18.01.2018

  Za tolmačenje zakona o športu (ZŠpo-1) je pristojno Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport.

 • MPŠŠ: Strokovno izobražen delavec
  Datum: 18.01.2018

  Zanima nas ali je za prijavo na program MPŠŠ dovolj pridobljena izobrazba 3 letnega programa FŠ (diploma v prilogi): študijski program: športna vzgoja, stopnja izobrazbe: visokošolska univerzitetna izobrazba (prva bolonjska stopnja), pridobljen strokovni naslov: diplomant športne vzgoje (UN)?

  Pogoje za  vse prejete vloge za trenerje MPŠŠ bomo preverili pri Ministrsrtvu za izobraževanje, znanost in šport, ki je po zakonu o športu (ZŠpo-1) pristojno za potrjevanje vseh ustreznih izobraževalnih programov.

 • MPŠŠ: Ali je možno kot trener v programu MPŠŠ za leto 2018 izvajati omenjeni program v dveh različnih športnih društvih ali v dveh različnih športnih panogah?
  Datum: 16.01.2018

  Da, vendar  je lahko skupna višina sofinanciranja največ do 18.000 €. 

   Ali lahko isti strokovni delavec, ista oseba kandidira na programu MPŠŠ pri dveh vlagateljih - športnih društvih in potem (ob soglasju obeh vlagateljev in z vednostjo MOL) za prvega vlagatelja izvaja delo npr. z mladinci in kadeti, pri drugem pa s starejšimi ?

  Da. Vlagatelji lahko za dejavnosti Mestnih panožnih športnih šol otrok, mladine, usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport, v okviru vloge zaprosijo za sofinanciranje stroškov dela strokovno izobraženih delavcev za delo z eno ali več vadbenih skupin v skupnem znesku do največ 18.000 €.  

  Ali lahko trener, vodja programa, izvaja delo v programu MPŠŠ za leto 2018 pri enem vlagatelju, pri drugem pa vodi selekcijo oz. je naveden kot pomočnik vodje programa na programih 1.4., 2.1.1, 2.2.1., 2.2.2., 2.1.2.? 

  Da, v kolikor izpolnjuje vse razpisne pogoje za navedene dejavnosti.

 • STRATEGIJA: Kakšne prednosti prinaša za vlagatelja potrjena strategija posamezne športne panoge v MOL? Kakšne posledice so za vlagatelja, če te strategije še ni?
  Datum: 16.01.2018

  V kolikor vas zanima kandidatura v konzorciju, je strategija razvoja športne panoge obvezna. Strategija panoge izkazuje medsebojno sodelovanje športnih društev in klubov s skupnim ciljem znotraj panoge na področju MOL.

  Vsem vlagateljem, ki strategije razvoja panoge niso imeli sprejete in potrjene s strani MOL pred objavo javnega razpisa, svetujemo, da strategijo pripravijo do javnega razpisa za leto 2019. Zaradi kratkega časovnega roka bi lahko neustreznosti strategije in posledično nepotrditve s strani MOL, posledično pomenila tudi zavrnitev vloge na javni razpis.

 • PANOGE: Velika prožna ponjava: Zanima me predvsem kako so razdeljene panoge v 3 skupine. Po kakšnem ključu? Kdo to določi? Kakšni so pogoji za napredovanje v višjo skupino?
  Datum: 16.01.2018

  Razvrstitev športnih panog v skupine je sprejel Mestni svet v Odloku. Ključ za razvrstitev je mednarodna razširjenost panoge, tradicija športa in pomen za MOL.

  V zadnjih letih se olimpijski šport, skoki na veliki prožni ponjavi hitro razvija. Zakaj so skoki na VPP postavljeni v 3. skupino?

  Vse športne panoge ne morejo biti v prvi skupini. Predvsem zaradi pogojev, ki so zapisani v predhodnem vprašanju.

  Ali lahko združijemo tekmovalne skupine športne gimnastike in gimnastike- skoki na VPP oz. druge gimnastične discipline?

  Smiselnost združevanja tekmovalnih skupin je prepuščena izvajalcu LPŠ. Razpisna komisija bo vloge vrednotila v skladu z Odlokom.

  Kje najdemo vse uradne tekmovalne sisteme oz. ali veljajo vsa uradna tekmovanja NPZ? Kam spada gimnastika-akrobatika in gimnastika- skoki z male prožne ponjave?

  Uradne tekmovalne sisteme najdete na OKS-ZŠZ.

   

   

 • ATLETIKA: V katerem programu kandidira atletika s kategorijo U12 (v P2a ali P3a ?) glede na 3.odstavek Uradno potrjenih tekmovalnih sistemov - citiramo:
  Datum: 16.01.2018

  Ne glede na prejšnji odstavek se upošteva tudi starostne kategorije za športnike mlajše od 12 let, vendar ne mlajši od10 let, v olimpijskih športnih disciplinah individualnih športnih panog, pri katerih lahko na svetovnih prvenstvih v članski kategoriji nastopajo športniki mlajši od 18 let (atletika...)? 

  Izpolnjevanje razpisnih pogojev za sofinanciranje programov, dodelitev domicila in dodelitev uporabe prostora programom Letnega programa športa v MOL za leto 2018 je vezano na rezultate za leto 2017. Upošteva se nastop športnika v letu 2017, ob takratnem izpolnjevanju starostnega pogoja uradnega tekmovalnega sistema.

  Ali je potrebno za program /skupino veterani zagotoviti trenerja z izobrazbo / usposobljenostjo in ga vnesti v bazo strokovnega kadra? 

  Da. Zagotoviti je potrebno trenerja z ustrezno usposobljenostjo in ga vnesti v bazo strokovnega kadra.

   

   

 • ATLETIKA: Obrazec P4 zahteva "Seznam registriranih športnikov veteranov, ki so v letu 2017 nastopili v uradnem tekmovanju nacionalne panožne zveze" Pravila AZS ne predvidevajo oz. zahtevajo registracije veteranov, če ti tekmujejo samo na veteranskih tekmo
  Datum: 16.01.2018

  Na program 2.3.1.6. priložite seznam veteranov, ki so imeli nastop na veteranskem tekmovanju v letu 2017.

   

 • MPŠŠ: Financiranje trenerjev MPŠŠ po novem zahteva od trenerja, da trenira eno skupino mladincev (11.000 €) in eno skupino starejših dečkov/deklic (7.000 €). Kaj, če ima trener več skupin, ali so te financirane izven programa MPŠŠ, kljub temu da jih vodi
  Datum: 16.01.2018

  DA. Financirane so izven dejavnosti MPŠŠ, v tem primeru na dejavnosti 1.4.

 • UPRAVIČENI STROŠKI: Kaj konkretno sodi med upravičene druge stroške neposredne izvedbe dejavnosti za: a) športno vzgojo otrok in mladine, usmerjenih v kak. in vrh. šport?
  Datum: 16.01.2018

  To so stroški, ki nastanejo pri neposredni izvedbi dejavnosti (vadbe in tekmovanj uradnih tekmovalnih sistemov) za konkretne vadbene skupine, na konkretni lokaciji.

   

 • STAROSTNE KATEGORIJE (atletika): Kam sodijo otroci, ki so lani tekmovali in so bili stari vsaj 10 let - v animacijo ali usmerjenost v kak in vrh. šport?
  Datum: 16.01.2018

  Če izpolnjuje pogoj da je bil lani star 10 let in je imel rezultat v uradnem tekmovalnem sistemu je usmerjen v kakovostni in vrhunski šport. 

   

  Kdo sodi v Vadbo za mlajše člane?

  a) samo tisti, ki so letos (2018)  prestopili v mlajše člansko kategorijo iz mladinske kategorije

  b) vsi, ki so prestopili v ml. člansko kategorijo in so stari (v atletiki) od 20-22 let

  Pogoj razpisa za mlajše člane je starost od 18-23 let s stalnim prebivališčem v MOL.

   

 • VRHUNSKI ŠPORT: Ali letos kandidiramo s posameznimi športniki mednarodnega,... razreda ali s skupino? Koliko športnikov šteje skupina, če je odgovor skupina? Enako vprašanje za Trajnostne ciljne projekte olimpijskih športov.
  Datum: 16.01.2018

  Ali z istimi športniki kandidiramo v obeh skupinah?

  Kandidirate z enim obrazcem za vrhunski šport v katerem ni omejitev število udeležencev skupine. Hkratna kandidatura z isto ekipo ali z istim tekmovalcem na programih kakovostnega športa in programih vrhunskega športa ni možna. Lahko pa kandidirate z istim športnikom znotraj dejavnosti vrhunskega športa - Dejavnosti vadbe in tekmovanj uradnih tekmovalnih sistemov vrhunskega športa in dejavnostih Trajnostni ciljni projekti olimpijskih športov.  

   

 • ATLETIKA: Naša atletinja ima mednarodni razred, ki je podaljšan s strani OKS iz lanskega leta zaradi poškodbe. Zaradi poškodbe v letu 2017 NI MOGLA tekmovati, torej nima niti enega nastopa. Kakšen je njen status, kje lahko kandidira za sredstva in prostor
  Datum: 16.01.2018

  Z javnim razpisom ne rešujemo vprašanja statusa športnika. Razpisna komisija bo vrednotila vloge na podlagi podatkov o športnikih (registriranih, ki so imeli nastop) iz leta 2017.

 • ŠPORTNIKI: Pri zahtevi "vsaj en tekmovalni nastop v letu 2017" nikjer ne piše, da mora biti nastop za enega od ljubljanskih klubov. Kako je s tem - velja nastop tudi za klub, iz katerega je športnik prestopil v ljubljanski klub?
  Datum: 16.01.2018

  Če je športnik z dnem objave razpisa bil registriran za športno društvo, in izpolnjuje pogoje na javnem razpisu, se upošteva tudi nastop za katerokoli drugo športno društvo.

 • VETERANSKI ŠPORT: Pri veteranskem športu ni navedena spodnja starostna meja - v atletiki je starostna omejitev na EP in SP 40 let, na nižjih nivojih pa 35 let. Kdo sodi v to skupino športnikov? Kakšni dokazi so potrebni?
  Datum: 16.01.2018

  Razpisna komisija bo na programih 1.4, 2.1 in 2.2 vrednotila vloge kot je določeno z uradnimi tekmovalnimi sistemi, ki jih je potrdil OKS-ZSZ. 

 • DOMICIL: Merilo d) pri domicilu: Zagotavljanje trajnosti – število prestopov športnikov iz mladinske kategorije v kategorijo mlajših članov oz članov – Ali se tukaj vpiše število glede na leto 2017 ali nasploh prehodi igralcev od 18 do 23 let?
  Datum: 16.01.2018

  Vpiše se število prestopov v tekmovalni sezoni 2017/18.

 • PREDŠOLSKI OTROCI: Ali lahko v razpisu kandidiramo z brezplačno vadbo predšolskih otrok v sodelovanju z NZS in sicer v Ljubljanskih vrtcih - vrtec Najdihojca?
  Datum: 16.01.2018

  Omenjena dejavnost (vadba) ni predmet Razpisa LPŠ 2018.

 • 2.3.3. Šport in zdravje za vitalnost odraslih in starejših: Pri obrazcu »Šport in zdravje za vitalnost odraslih in starejših« je potrebno priložiti dogovor o sodelovanju z zdravnikom.
  Datum: 16.01.2018

   Ali obstaja kakšen obrazec oziroma, če ne kaj je potrebno napisati na potrdilo? 

  Ne, obrazec ne obstaja. Potrebno je napisati vaše ime in priimek, ime in priimek zdravnika ter opisati vaše sodelovanje z zdravnikom (datum začetka sodelovanja) ter kratek opis programa.

 • MPŠŠ
  Datum: 16.01.2018

  Zanima nas, ali lahko na podlagi te vsote vpletemo še enega ali dva trenerja, in bi tako vsak trener imel po 1 ekipo v programu 1.4.? Namreč v našem klubu so zaposleni  večinoma amaterji , vendar so sposobni veliko več kot nekdo, ki ima narejen DIF. Za primer lahko vzamemo Bojana Hladnika, ki ima za seboj že vrsto let delovnih izkušenj kot trener od mlajših selekcij pa vse tja do članic, vendar z njim ne moremo počrpati sredstev, ki bi jih lahko. 

  Za dejavnosti Mestnih panožnih športnih šol otrok in mladine, usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport se sofinancira delo strokovno izobraženih delavcev (skladno z Zakonom o športu) z ustreznimi kompetencami, ki načrtujejo, organizirajo, izvajajo, spremljajo in vrednotijo proces športne vadbe in tekmovanj uradnih tekmovalnih sistemov za otroke in mladino, usmerjene v kakovostni in vrhunski šport za obdobje od 1.1.2018 do 31.12.2018. Sofinancirajo se tiste dejavnosti vlagateljev, ki zagotovijo stalnost strokovnih delavcev v celotnem obdobju izvajanja. 

   Vlagatelji lahko za dejavnosti Mestnih panožnih športnih šol otrok, mladine, usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport, v okviru vloge zaprosijo za sofinanciranje stroškov dela strokovno izobraženih delavcev za delo z eno ali več vadbenih skupin v skupnem znesku do največ 18.000 €, na strokovnega delavca.  

   

 • MPŠŠ: Ali lahko trenerje, s katerimi kandidiramo v programu 1.5, kandidiramo tudi v programu 1.4. in 1.2.5.1 in s tem počrpamo sredstva?
  Datum: 16.01.2018

  Da.

 • 1.2.5.1. Mala šola juda lahko glede na pogoje razpisa samostojno kandidira le v programu 1.2.5.1. (do 17. ure). Zanima me, če moramo tudi mi vnesti – uvoziti vse otroke v BAZO ČLANSTVA?
  Datum: 16.01.2018

  Ne.1.2.5.1. je športna dejavnost po pouku za šoloobvezne otroke, ki ne spadajo v bazo članstva društva.

 • MPŠŠ: Ali lahko društvo prijavi skupino športnikov (npr. mladink) v program MPŠŠ (1.5.) za določenega strokovnega delavca in potem to isto skupino prijavi še v program 1.4. za dodelitev sredstev? Ali v program 1.4 isto skupino lahko prijavi samo za dodeli
  Datum: 16.01.2018

  V program MPŠŠ prijavite strokovno izobraženega delavca, na 1.4. Dejavnosti vadbe in tekmovanj uradnih tekmovalnih sistemov za otroke in mladino, usmerjene v kakovostni in vrhunski šport  pa kandidirate s skupino športnikov za sredstva in prostor.

 • MPŠŠ: Ali se bodo sredstva, ki bodo dodeljena za program MPŠŠ skupini športnikov (npr. mladinke) lahko črpala izključno s stroški strokovnega kadra ali bodo društva lahko ta sredstva črpala tudi na podlagi drugih stroškov (stroški pomočnika trenerja, tekm
  Datum: 16.01.2018

  Na programu MPŠŠ lahko črpate sredstva izključno za delo strokovno izobraženega delavca (skladno z ZŠpo-1).

  V kolikor lahko samo s stroški strokovnega kadra, to pomeni, da hipotetično društvo dobi za selekcijo mladink max sredstev, 11.000,00 EUR, ali to pomeni, da bo moral strokovni delavec predložiti račune v vrednosti 13.200,00 (20% več) - če gre za s.p. ali zasebnega šp. delavca oz. bo moralo biti toliko izplačano (v letu 2018) kot OD v primeru sklenjene pogodbe o zaposlitvi?!? - za 4x tedensko izvajanje treningov (400 enot).

  Predložitev računov za dodatnih 20 % ne bo potrebno.

   

   

 • 2.2.3.Trajnostne dejavnosti vrhunskega športa invalidov: Koliko sredstev je namenjeno za program/dejavnost 2.3.3
  Datum: 16.01.2018

  Vsa sredstva so opredeljena v razpisni dokumentaciji (str.4-7).

 • RUGBY:Kolikor sem gledal je zadeva letos ista oz zelo podobna kot lani, razliko na hitro vidim samo v tej bazi trenerjev. Pa me zanima a za rugby morajo biti tudi difovci oz z diplomo, ali je dovolj to izobraževanje ki ga ima IRB oz krovna rugby zveza z
  Datum: 16.01.2018

  To kar smo dali noter do sedaj?  Skratka to me predvsem zanima, da vidimo kaj je treba pripravit, ker rugby je vseeno malo specifičen kar se tega tiče.

  Za izvedbo dejavnosti vadbe in tekmovanj uradnih tekmovalnih sistemov za otroke in mladino usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport je potrebno zagotoviti strokovnega delavca, ki mora imeti strokovno izobrazbo ali ustrezno usposobljenost v skladu z Zakonom o športu.

   

 • 1.2.5.6. Animacijske dejavnosti športa mladine
  Datum: 16.01.2018

  zanima me ali lahko kandidiramo na razpisu za izvajanje animacijske dejavnosti športa madine tudi v primeru, da bo dejavnost izvajali v objektu, ki ni javnem športnem objektu v lasti RS in upravljanju lj. srednje šole. Namreč: Srednja ekonomska šola pouk že več kot 30 let izvaja v naši telovadnici (Študijska telovadnica ŠD Narodni dom) - šola pridobi vsako leto sredstva za najem telovadnice od pristojnega ministerstva. Na šoli obstaja interes za izvedbo programa akrobatike za njihove dijake (bomo tudi podpisali dogovor). 

  Za izvajanje animacijske dejavnosti v Študijski telovadnici ŠD Narodni dom priložite ustrezen dogovor med srednjo šolo in vlagateljem, iz katerega bo razvidno, da srednja šola soglaša, da njeni dijaki vadijo v omenjeni telovadnici.

   

 • BAZA ČLANSTVA: Tako kot v lanskem letu mi tudi letos v bazi članstva manjka cca. 30 igralcev in igralk, kateri-e so že dolgo registrirani in igrajo za društvo.
  Datum: 12.01.2018

  Bazo članstva urejate sami. V bazo lahko vpišete vse svoje člane društva. V obrazcu  O1 pa izberete športnike, ki so v letu 2017 nastopili v uradnem tekmovalnem sistemu in so še vedno aktivni člani (športniki) društva.

 • KATEGORIZACIJA: Zakaj v merilih ni točkovanja o uspešnosti športne panoge (kategorizacije - mladinski, državni, perspektivni razred), saj je v pogojih za pridobitev kategorizacije s strani OKS-a spodnja meja starost 14 let?
  Datum: 12.01.2018

  Skladno z Zakonom o športu, Letnim programom športa v MOL ter Odlokom o izbiri in sofinanciranju dejavnosti izvajalcev LPŠ v MOL se uspešnost športne panoge (kategorizacij) vrednoti le v programih kakovostnega in vrhunskega športa članov.

 • USPOSOBLJENOST STROKOVNEGA DELAVCA (1.2.5.1.) Zanima me, če je za vodenje programa 1.2.5.1. ustrezna usposobljenost trener pripravnik?
  Datum: 12.01.2018

  Trener pripravnik je ustrezna usposobljenost.

 • 1.2.5.4. Zanima me, ali gre v primeru vadbe slepih in slabovidnih za šport invalidov 1.2.5.4. ali za klasičen osnovnošolski program 1.2.5.1.?
  Datum: 12.01.2018

  Vadba slepih in slabovidnih spada v animacijske dejavnosti športa otrok in mladine s posebnimi potrebami  (1.2.5.4.)

 • MPŠŠ: Ali je mogoče kandidirati z dvema trenerjema in sicer kot trener MDI in pomočnik trenerja MI?
  Datum: 12.01.2018

  Na programu MPŠŠ lahko kandidirate le z glavnim trenerjem, ki je vodja skupine. Predmet sofinanciranja je strokovno delo strokovno izobraženih delavcev, ki vodijo vadbeno skupino.

 • MPŠŠ: Kako se lahko kandidira za trenerja MPŠŠ v primeru starostne kategorije MDI (1.2.5.5.) če ta ne tekmuje v uradnem tekmovalnem sistemu OKS?
  Datum: 12.01.2018

  Starostne kategorije, ki niso predmet uradnega tekmovalnega sistema, tudi niso predmet sofinanciranja na programu MPŠŠ.

 • STRATEGIJA: Ali se oblikuje strategija panoge ločeno v ženski in moški kategoriji?
  Datum: 12.01.2018

  Strategija panoge se lahko pripravi ločeno za ženski in moški del.

 • KOMPETENCE STROKOVNEGA DELAVCA: Pridobitev dokumenta kategorizacije:
  Datum: 12.01.2018

  Potrdila za izdajo dokumenta kategorizacije strokovnega delavca v preteklosti in sedaj pridobite na OKS.

 • STRATEGIJA:
  Datum: 12.01.2018

  Nacionalna strategija je lahko le podlaga za pripravo strategije sprejete s strani ljubljanskih društev za delovanje na območju MOL. Razvidna mora biti vloga posameznega društva za uresničevanje strategije , opredeliti je potrebno način vadbe, način sodelovanja društev, ki delujejo v MOL,  opredeliti skupno vizijo, cilje in ukrepe, navesti konkretne dejavnosti za uresničevanje strategije, navesti pričakovane podpore s strani MOL za uresničitev ciljev oz. izvedbo dejavnosti, postaviti roke in odgovornosti za izvedbo dejavnosti (kdo, kaj, do kdaj)...

  Vsem vlagateljem, ki strategije razvoja panoge niso imeli sprejete in potrjene s strani MOL pred objavo javnega razpisa, svetujemo, da strategijo pripravijo do javnega razpisa za leto 2019. Zaradi kratkega časovnega roka bi lahko neustreznosti strategije in posledično nepotrditve s strani MOL, posledično pomenila tudi zavrnitev vloge na javni razpis

 • MEDNARODNA TEKMOVANJA: Izvedba velikih mednarodnih prireditev izven območja MOL (smučanje).
  Datum: 10.01.2018

  Smučarski klub Olimpija, Ljubljana, je vsa leta kandidiral z velikimi mednarodnimi prireditvami in sicer sklopi tekem CIT, VSL, SL in SG, na katerih so nastopali mlajši tekmovalci, mladinci in mlajši člani iz 15-20 držav. V letu 2017 prvič nismo bili izbrani. z obrazložitvijo, da se tekem ni izvajalo v MOL. Tekme izvajamo ali v Avstriji, Hoch Rindl ali v Kransko Gori. Za koledar 2018 imamo že potrjene termine v Hoch Rindlu, Avstrija, za izvedbo 4 sklopov tekem, na katerih bo predvidoma nastopilo 500-800 tekmovalcev. Glede na to, da se bo tekme izvedlo v Avstriji (saj so le tam pogoji za izvedbo SG - hitrih disciplin), nas zanima, ali s tekmami v Avstriji, ki so sicer na uradnem koledarju SZS sploh lahko kandidiramo.

  Na razpis za sofinanciranje dejavnosti velikih in drugih mednarodnih tekmovanj in prireditevterevropskih ligaških tekmovanj in svetovnih pokalov se lahko prijavi vlagatelji, ki organizirajo mednarodna tekmovanja in prireditve kot so svetovna in evropska prvenstva, svetovni pokali in zaključki mednarodnih ligaških tekmovanj, ki se izvajajo na območju MOL in so uvrščeni v letni program športa, ter druga tekmovanja in prireditve

 • MPŠŠ: Ali lahko v programu MPŠŠ za leto 2018 strokovni delavec v kolektivni panogi (npr. odbojka) vodi skupino igralk mlajših od 12 let (mini in mala odbojka) in je to predmet sofinanciranja starostne kategorije mlajših dečki/deklicev programu ali ne?
  Datum: 10.01.2018

  Ker teh skupin v program 1.4. ne moremo prijaviti zaradi starostnega pogoja, do sedaj pa so bile predmet sofinanciranja v okviru individualnega načrta dela posameznega strokovnega delavca v programu MPŠŠ. 

  Ne, odbojka z uradnim tekmovalnim sistemom začne pri 12 letih.

 • TEKMOVANJA: Kako lahko prijavimo športna tekmovanja (pokalno tekmovanje) Kako lahko prijavimo Državno prvenstvo ?
  Datum: 10.01.2018

   

  Vsa tekmovanja, ki se izvajajo v okviru uradnega tekmovalnega sistema so sestavni del:

  • Dejavnosti vadbe in tekmovanj uradnih tekmovalnih sistemov za otroke in mladino, usmerjene v kakovostni in vrhunski šport
  • Dejavnosti vadbe in tekmovanj uradnih tekmovalnih sistemov kakovostnega športa
  • Dejavnosti vadbe in tekmovanj uradnih tekmovalnih sistemov za mlajše člane (ki prestopijo iz mladinskih v članske selekcije uradnih tekmovalnih sistemov
  • Dejavnosti vadbe in tekmovanj uradnih tekmovalnih sistemov vrhunskega športa

  Državna prvenstva niso predmet sofinanciranja.

 • KONZORCIJ: kandidatura konzorcija
  Datum: 09.01.2018

  Skladno z besedilom razpisa je opredeljeno:

  1. Konzorcij lahko pridobi status izvajalca le na podlagi strategije razvoja panoge ali pojavne oblike športa, ki je predhodno potrjena s strani MOL.
  2. Strategija razvoja panoge je program medsebojnega sodelovanja pravnih subjektov na področju športne panoge, ki je sprejet in potrjen s strani MOL
  3. Vlagatelj mora dobiti soglasje za izdelavo s strani večine izvajalcev dejavnosti v posamezni športni panogi. Strategija mora vsebovati najmanj naslednje vsebine:

  -       opredelitev vizije,

  -       analizo zunanjega in notranjega okolja (SWOT analiza),

  -       opredelitev ciljev in ukrepov,

  -       navedbe konkretnih dejavnosti za uresničevanje strategije,

  -       navedbe pričakovane podpore s strani MOL za uresničitev ciljev oz. izvedbo dejavnosti,

  -       roki in odgovornost za izvedbo dejavnosti (kdo, kaj, do kdaj).

  Za Javni razpis 2018 mora biti strategija potrjena, s strani pristojnega oddelka za šport, pred oddajo vloge. Strategijo razvoja posamezne športne  panoge pripravijo vlagatelji  (dosedanji izvajalci) letnega programa športa v MOL.

  Vsem vlagateljem, ki strategije razvoja panoge niso imeli sprejete in potrjene s strani MOL pred objavo javnega razpisa, svetujemo, da strategijo pripravijo do javnega razpisa za leto 2019. Zaradi kratkega časovnega roka bi lahko neustreznosti strategije in posledično nepotrditve s strani MOL, posledično pomenila tudi zavrnitev vloge na javni razpis

 • TENIS: Naša teniška tekmovalka je letnik 1999. V letu 2017 je tekmovala tako med člani kot med mladinci. ALi jo lahko vpišem med mladince ali jo moram med mlajše člane ?
  Datum: 09.01.2018

  V kolikor je bila v letu 2017 stara 18 let, jo lahko vpišete med mlajše člane.

 • STAROSTNE KATEGORIJE: Teniški tekmovalec letnik 2004 je v letu 2017 igral med starejšimi dečki in med kadeti? Ali ga lahko vpišem v skupino pod kadete?
  Datum: 09.01.2018

  Vpišete ga v tisto starostno kategorijo, ki jo določa uradni tekmovalni sistem.

 • 1.4. Koliko točk je potrebnih za doseganje merila za program 1.4.?
  Datum: 09.01.2018

  Odlok o izbiri in sofinanciranju dejavnosti izvajalcev letnega programa športa v Mestni občini Ljubljana, in sicer 7. člen (pogoj in merila za izbiro in način določitve višine sofinanciranja dejavnosti v športnih programih).

 • Ritmična gimnastika (skupinska sestava): ali lahko s članicami starimi od 18 do 21 let kandidiramo s skupinsko sestavo ritmične gimnastike na Kakovostni šport mlajših članov? Če sem dobro razumela aplikacijo, potem se samo v članskih kategorijah lahko kan
  Datum: 08.01.2018

  Kandidirate lahko na dejavnosti vadbe in tekmovanj uradnih tekmovalnih sistemov za mlajše člane (2.1.2.). Z isto skupino potem ni mogoče kandidirati še na dejavnosti vadbe in tekmovanj uradnih tekmovalnih sistemov kakovostnega športa (2.1.1.).

 • USPOSOBLJENOST STROKOVNEGA DELAVCA: Vaditeljske diplome:
  Datum: 08.01.2018

  Ali lahko namesto trenerskih diplom, ki jih še dekleta, ki so konec lanskega leta opravile usposabljanje v skladu z novim zakonom o športu, še niso prejela, dodamo njihove vaditeljske diplome? Zakon omenja še prehodni rok za usposabljanja dosedanjih vaditeljic.

  Vaditeljske diplome lahko priložite, saj usposobljenost, ki jo navajate, velja še do konca leta 2018.

 • Ritmična gimnastika: če tekmovalka v letošnjem letu 2018, doseže starost 18 let (na primer marca ali aprila) ali lahko z njo kandidiramo med mlajše člane?
  Datum: 08.01.2018

  Tekmovalka po starosti sodi že med člansko kategorijo in lahko tekmuje na mednarodnih tekmah in domačih tekmah samo med članicami. Prav tako je enako pri vseh mlajših kategorijah, ki letošnjo leto (sredi leta) dosežejo predpisano starost. Npr. 10 let za ritmično gimnastiko v kategoriji starejših deklic.

  Izpolnjevanje razpisnih pogojev za sofinanciranje programov, dodelitev domicila in dodelitev uporabe prostora programom Letnega programa športa v MOL za leto 2018 je vezano na rezultate za leto 2017.Upošteva se nastop športnika v letu 2017, ob takratnem izpolnjevanju starostnega pogoja uradnega tekmovalnega sistema (npr. 10 let ).

 • Pogodba o sofinanciranju LPŠ 2018 - 4. čl. - za katere strokovne delavce veljajo določila 4.čl, predvsem glede mesečnih poročil, vodenja dnevnika z evidenco prisotnost...Le za trenerje MPŠŠ ali vse trenerje in vaditelje?
  Datum: 08.01.2018

  Določila 4. člena pogodbe o sofinanciranju LPŠ 2018 veljajo samo za Dejavnosti mestnih panožnih športnih šol, v katere so vključeni otroci in mladi vključeni v kakovostni in vrhunski šport.

 • Pogodba o sofinanciranju LPŠ 2018 - 13. čl. - za katera tekmovanja velja zahteva po TV ali internetnem prenosu? Tudi za PS za U14? Velja to za Memorial Matica Šušteršiča in Patrika Cvetana?
  Datum: 08.01.2018

  V kolikor gre za kandidaturo na velika in druga mednarodna tekmovanja in prireditve, je potrebno zagotoviti TV ali internetni prenos, ne glede na starostno kategorijo.

 • DOKAZILA IN PRILOGE: ali obstaja strategija športne panoge? Na katerem nivoju, mestnem ali državnem, katero strategijo priložiti?
  Datum: 08.01.2018

   V kolikor ste označili, da strategija obstaja, je potrebno priložiti strategijo športne panoge v MOl, usklajeno med ljubljanskimi športnimi društvi znotraj posamezne športne panoge in je le ta potrjena s strani MOL.

  Vsem vlagateljem, ki strategije razvoja panoge niso imeli sprejete in potrjene s strani MOL pred objavo javnega razpisa, svetujemo, da strategijo pripravijo do javnega razpisa za leto 2019. Zaradi kratkega časovnega roka bi lahko neustreznosti strategije in posledično nepotrditve s strani MOL, posledično pomenila tudi zavrnitev vloge na javni razpis

 • OBRAZEC R4 Doseganje ciljev LPŠ - pod množični šport odraslih sodijo rekreativci, ki ne tekmujejo? Kam sodijo veterani, ki tekmujejo v okviru veteranskih tekmovanj, ki so tudi v koledarju AZS?
  Datum: 08.01.2018

  Tako rekreativci, ki ne tekmujejo kot veterani, ki tekmujejo v okviru veteranskih tekmovanj, ki so v koledarju AZS, spadajo pod množični šport odraslih.

  Kdo sodi pod množični šport otrok in mladine - tisti, ki niso tekmovali v okviru tekem AZS oz. so mlajši od 10 let oz. 11 let?

  Pod množični šport otrok in mladine sodijo vsi otroci in mladina,ki niso nastopili v uradnem tekmovalnem sistemu v letu 2017.

 • ŠPORTNIKI: Športniki, ki so v 2017 nastopili v uradnem tekmovalnem sistemu AZS. Po novem je starostna meja za atletiko 10 let. Ali je moral biti otrok lani star 10 let ali letos, saj izpolnjujemo kandidaturo za leto 2018 in so otroci 1 leto starejši.
  Datum: 08.01.2018

  Izpolnjevanje razpisnih pogojev za sofinanciranje programov, dodelitev domicila in dodelitev uporabe prostora programom Letnega programa športa v MOL za leto 2018 je vezano na rezultate za leto 2017.

  Tiste, ki niso na priloženem spisku in so lani tekmovali, verjetno dodamo v bazi članstva? Vse nove člane društva vpišete v bazo članstva.

  Kako odstranimo tiste, ki ne trenirajo več? Tiste, ki ne trenirajo več, v bazi članstva označite kot neaktivne.