FAQs
MPŠŠ: Ali je možno kot trener v programu MPŠŠ za leto 2018 izvajati omenjeni program v dveh različnih športnih društvih ali v dveh različnih športnih panogah? Strategija: Kakšne prednosti prinaša za vlagatelja potrjena strategija posamezne športne panoge v MOL? Kakšne posledice so za vlagatelja, če te strategije še ni? PANOGE/Velika prožna ponjava: Zanima me predvsem kako so razdeljene panoge v 3 skupine. Po kakšnem ključu? Kdo to določi? Kakšni so pogoji za napredovanje v višjo skupino?ATLETIKA: V katerem programu kandidira atletika s kategorijo U12 (v P2a ali P3a ?) glede na 3.odstavek Uradno potrjenih tekmovalnih sistemov - citiramo:ATLETIKA: Obrazec P4 zahteva "Seznam registriranih športnikov veteranov, ki so v letu 2017 nastopili v uradnem tekmovanju nacionalne panožne zveze" Pravila AZS ne predvidevajo oz. zahtevajo registracije veteranov, če ti tekmujejo samo na veteranskih tekmoMPŠŠ: Financiranje trenerjev MPŠŠ po novem zahteva od trenerja, da trenira eno skupino mladincev (11.000 €) in eno skupino starejših dečkov/deklic (7.000 €). Kaj, če ima trener več skupin, ali so te financirane izven programa MPŠŠ, kljub temu da jih vodi UPRAVIČENI STROŠKI: Kaj konkretno sodi med upravičene druge stroške neposredne izvedbe dejavnosti za: a) športno vzgojo otrok in mladine, usmerjenih v kak. in vrh. šport?Kam sodijo otroci, ki so lani tekmovali in so bili stari vsaj 10 let - v animacijo ali usmerjenost v kak in vrh. šport?Vadba vrhunskega športa - ali letos kandidiramo s posameznimi športniki mednarodnega,... razreda ali s skupino? Koliko športnikov šteje skupina, če je odgovor skupina? Enako vprašanje za Trajnostne ciljne projekte olimpijskih športov. ATLETIKA: Naša atletinja ima mednarodni razred, ki je podaljšan s strani OKS iz lanskega leta zaradi poškodbe. Zaradi poškodbe v letu 2017 NI MOGLA tekmovati, torej nima niti enega nastopa. Kakšen je njen status, kje lahko kandidira za sredstva in prostorPri zahtevi "vsaj en tekmovalni nastop v letu 2017" nikjer ne piše, da mora biti nastop za enega od ljubljanskih klubov. Kako je s tem - velja nastop tudi za klub, iz katerega je športnik prestopil v ljubljanski klub?Pri veteranskem športu ni navedena spodnja starostna meja - v atletiki je starostna omejitev na EP in SP 40 let, na nižjih nivojih pa 35 let. Kdo sodi v to skupino športnikov? Kakšni dokazi so potrebni?Domicil: Merilo d) pri domicilu: Zagotavljanje trajnosti – število prestopov športnikov iz mladinske kategorije v kategorijo mlajših članov oz članov – Ali se tukaj vpiše število glede na leto 2017 ali nasploh prehodi igralcev od 18 do 23 let? Ali lahko v razpisu kandidiramo z brezplačno vadbo predšolskih otrok v sodelovanju z NZS in sicer v Ljubljanskih vrtcih - vrtec Najdihojca?Pri obrazcu »Šport in zdravje za vitalnost odraslih in starejših« je potrebno priložiti dogovor o sodelovanju z zdravnikom.Trenerji MPŠŠ 36.000 eur ...Trenerji MPŠŠ Ali lahko trenerje, s katerimi kandidiramo v programu 1.5, kandidiramo tudi v programu 1.4. in 1.2.5.1 in s tem počrpamo sredstva? Mala šola juda lahko glede na pogoje razpisa samostojno kandidira le v programu 1.2.5.1. (do 17. ure). Zanima me, če moramo tudi mi vnesti – uvoziti vse otroke v BAZO ČLANSTVA? 1. Ali lahko društvo prijavi skupino športnikov (npr. mladink) v program MPŠŠ (1.5.) za določenega strokovnega delavca in potem to isto skupino prijavi še v program 1.4. za dodelitev sredstev? Ali v program 1.4 isto skupino lahko prijavi samo za dodelitevMPŠŠ: Ali se bodo sredstva, ki bodo dodeljena za program MPŠŠ skupini športnikov (npr. mladinke) lahko črpala izključno s stroški strokovnega kadra ali bodo društva lahko ta sredstva črpala tudi na podlagi drugih stroškov (stroški pomočnika trenerja, tekmKoliko sredstev je namenjeno za program/dejavnost 2.3.3RUGBY:Kolikor sem gledal je zadeva letos ista oz zelo podobna kot lani, razliko na hitro vidim samo v tej bazi trenerjev. Pa me zanima a za rugby morajo biti tudi difovci oz z diplomo, ali je dovolj to izobraževanje ki ga ima IRB oz krovna rugby zveza zŠtudijska telovadnica ŠD NARODNI DOMTako kot v lanskem letu mi tudi letos v bazi članstva manjka cca. 30 igralcev in igralk, kateri-e so že dolgo registrirani in igrajo za društvo.Zakaj v merilih ni točkovanja o uspešnosti športne panoge (kategorizacije - mladinski, državni, perspektivni razred), saj je v pogojih za pridobitev kategorizacije s strani OKS-a spodnja meja starost 14 let? Zanima me, če je za vodenje programa 1.2.5.1. ustrezna usposobljenost trener pripravnik? Zanima me, ali gre v primeru vadbe slepih in slabovidnih za šport invalidov 1.2.5.4. ali za klasičen osnovnošolski program 1.2.5.1.? Ali je mogoče kandidirati z dvema trenerjema in sicer kot trener MDI in pomočnik trenerja MI? Kako se lahko kandidira za trenerja MPŠŠ v primeru starostne kategorije MDI (1.2.5.5.) če ta ne tekmuje v uradnem tekmovalnem sistemu OKS?Ali se oblikuje strategija panoge ločeno v ženski in moški kategoriji?Pridobitev dokumenta kategorizacije:StrategijaIzvedba velikih mednarodnih prireditev izven območja MOL (smučanje).Ali lahko v programu MPŠŠ za leto 2018 strokovni delavec v kolektivni panogi (npr. odbojka) vodi skupino igralk mlajših od 12 let (mini in mala odbojka) in je to predmet sofinanciranja starostne kategorije mlajših dečki/deklicev programu ali ne? Kako lahko prijavimo športna tekmovanja (pokalno tekmovanje) Kako lahko prijavimo Državno prvenstvo ?Kako lahko prijavimo športna tekmovanja (pokalno tekmovanje) Kako lahko prijavimo Državno prvenstvo ?Konzorcij: kandidatura konzorcijaNaša teniška tekmovalka je letnik 1999. V letu 2017 je tekmovala tako med člani kot med mladinci. ALi jo lahko vpišem med mladince ali jo moram med mlajše člane ? Teniški tekmovalec letnik 2004 je v letu 2017 igral med starejšimi dečki in med kadeti? Ali ga lahko vpišem v skupino pod kadete?Program 1.4.: koliko točk je potrebnih za doseganje merila za program 1.4.?Ritmična gimnastika (skupinska sestava): ali lahko s članicami starimi od 18 do 21 let kandidiramo s skupinsko sestavo ritmične gimnastike na Kakovostni šport mlajših članov? Če sem dobro razumela aplikacijo, potem se samo v članskih kategorijah lahko kanVaditeljske diplome: ali lahko namesto trenerskih diplom, ki jih še dekleta, ki so konec lanskega leta opravile usposabljanje v skladu z novim zakonom o športu, še niso prejela, dodamo njihove vaditeljske diplome?Zakon omenja še prehodni rok za usposabljaRitmična gimnastika: če tekmovalka v letošnjem letu 2018, doseže starost 18 let (na primer marca ali aprila) ali lahko z njo kandidiramo med mlajše člane? Pogodba o sofinanciranju LPŠ 2018 - 4. čl. - za katere strokovne delavce veljajo določila 4.čl, predvsem glede mesečnih poročil, vodenja dnevnika z evidenco prisotnost...Le za trenerje MPŠŠ ali vse trenerje in vaditelje?Pogodba o sofinanciranju LPŠ 2018 - 13. čl. - za katera tekmovanja velja zahteva po TV ali internetnem prenosu? Tudi za PS za U14? Velja to za Memorial Matica Šušteršiča in Patrika Cvetana? Dokazila in priloge - ali obstaja strategija športne panoge? Na katerem nivoju, mestnem ali državnem, katero strategijo priložiti?OBRAZEC R4 Doseganje ciljev LPŠ - pod množični šport odraslih sodijo rekreativci, ki ne tekmujejo? Kam sodijo veterani, ki tekmujejo v okviru veteranskih tekmovanj, ki so tudi v koledarju AZS?Športniki, ki so v 2017 nastopili v uradnem tekmovalnem sistemu AZS. Po novem je starostna meja za atletiko 10 let. Ali je moral biti otrok lani star 10 let ali letos, saj izpolnjujemo kandidaturo za leto 2018 in so otroci 1 leto starejši.
Pogosto zastavljena vprašanja
 • MPŠŠ: Ali je možno kot trener v programu MPŠŠ za leto 2018 izvajati omenjeni program v dveh različnih športnih društvih ali v dveh različnih športnih panogah?
  Datum: 16.01.2018

  Da, vendar  je lahko skupna višina sofinanciranja največ do 18.000 €. 

   Ali lahko isti strokovni delavec, ista oseba kandidira na programu MPŠŠ pri dveh vlagateljih - športnih društvih in potem (ob soglasju obeh vlagateljev in z vednostjo MOL) za prvega vlagatelja izvaja delo npr. z mladinci in kadeti, pri drugem pa s starejšimi ?

  Da. Vlagatelji lahko za dejavnosti Mestnih panožnih športnih šol otrok, mladine, usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport, v okviru vloge zaprosijo za sofinanciranje stroškov dela strokovno izobraženih delavcev za delo z eno ali več vadbenih skupin v skupnem znesku do največ 18.000 €.  

  Ali lahko trener, vodja programa, izvaja delo v programu MPŠŠ za leto 2018 pri enem vlagatelju, pri drugem pa vodi selekcijo oz. je naveden kot pomočnik vodje programa na programih 1.4., 2.1.1, 2.2.1., 2.2.2., 2.1.2.? 

  Da, v kolikor izpolnjuje vse razpisne pogoje za navedene dejavnosti.

 • Strategija: Kakšne prednosti prinaša za vlagatelja potrjena strategija posamezne športne panoge v MOL? Kakšne posledice so za vlagatelja, če te strategije še ni?
  Datum: 16.01.2018

  V kolikor vas zanima kandidatura v konzorciju, je strategija razvoja športne panoge obvezna. Strategija panoge izkazuje medsebojno sodelovanje športnih društev in klubov s skupnim ciljem znotraj panoge na področju MOL.

  Vsem vlagateljem, ki strategije razvoja panoge niso imeli sprejete in potrjene s strani MOL pred objavo javnega razpisa, svetujemo, da strategijo pripravijo do javnega razpisa za leto 2019. Zaradi kratkega časovnega roka bi lahko neustreznosti strategije in posledično nepotrditve s strani MOL, posledično pomenila tudi zavrnitev vloge na javni razpis.

 • PANOGE/Velika prožna ponjava: Zanima me predvsem kako so razdeljene panoge v 3 skupine. Po kakšnem ključu? Kdo to določi? Kakšni so pogoji za napredovanje v višjo skupino?
  Datum: 16.01.2018

  Razvrstitev športnih panog v skupine je sprejel Mestni svet v Odloku. Ključ za razvrstitev je mednarodna razširjenost panoge, tradicija športa in pomen za MOL.

  V zadnjih letih se olimpijski šport, skoki na veliki prožni ponjavi hitro razvija. Zakaj so skoki na VPP postavljeni v 3. skupino?

  Vse športne panoge ne morejo biti v prvi skupini. Predvsem zaradi pogojev, ki so zapisani v predhodnem vprašanju.

  Ali lahko združijemo tekmovalne skupine športne gimnastike in gimnastike- skoki na VPP oz. druge gimnastične discipline?

  Smiselnost združevanja tekmovalnih skupin je prepuščena izvajalcu LPŠ. Razpisna komisija bo vloge vrednotila v skladu z Odlokom.

  Kje najdemo vse uradne tekmovalne sisteme oz. ali veljajo vsa uradna tekmovanja NPZ? Kam spada gimnastika-akrobatika in gimnastika- skoki z male prožne ponjave?

  Uradne tekmovalne sisteme najdete na OKS-ZŠZ.

   

   

 • ATLETIKA: V katerem programu kandidira atletika s kategorijo U12 (v P2a ali P3a ?) glede na 3.odstavek Uradno potrjenih tekmovalnih sistemov - citiramo:
  Datum: 16.01.2018

  Ne glede na prejšnji odstavek se upošteva tudi starostne kategorije za športnike mlajše od 12 let, vendar ne mlajši od10 let, v olimpijskih športnih disciplinah individualnih športnih panog, pri katerih lahko na svetovnih prvenstvih v članski kategoriji nastopajo športniki mlajši od 18 let (atletika...)? 

  Izpolnjevanje razpisnih pogojev za sofinanciranje programov, dodelitev domicila in dodelitev uporabe prostora programom Letnega programa športa v MOL za leto 2018 je vezano na rezultate za leto 2017. Upošteva se nastop športnika v letu 2017, ob takratnem izpolnjevanju starostnega pogoja uradnega tekmovalnega sistema.

  Ali je potrebno za program /skupino veterani zagotoviti trenerja z izobrazbo / usposobljenostjo in ga vnesti v bazo strokovnega kadra? 

  Da. Zagotoviti je potrebno trenerja z ustrezno usposobljenostjo in ga vnesti v bazo strokovnega kadra.

   

   

 • ATLETIKA: Obrazec P4 zahteva "Seznam registriranih športnikov veteranov, ki so v letu 2017 nastopili v uradnem tekmovanju nacionalne panožne zveze" Pravila AZS ne predvidevajo oz. zahtevajo registracije veteranov, če ti tekmujejo samo na veteranskih tekmo
  Datum: 16.01.2018

  Na program 2.3.1.6. priložite seznam veteranov, ki so imeli nastop na veteranskem tekmovanju v letu 2017.

   

 • MPŠŠ: Financiranje trenerjev MPŠŠ po novem zahteva od trenerja, da trenira eno skupino mladincev (11.000 €) in eno skupino starejših dečkov/deklic (7.000 €). Kaj, če ima trener več skupin, ali so te financirane izven programa MPŠŠ, kljub temu da jih vodi
  Datum: 16.01.2018

  DA. Financirane so izven dejavnosti MPŠŠ, v tem primeru na dejavnosti 1.4.

 • UPRAVIČENI STROŠKI: Kaj konkretno sodi med upravičene druge stroške neposredne izvedbe dejavnosti za: a) športno vzgojo otrok in mladine, usmerjenih v kak. in vrh. šport?
  Datum: 16.01.2018

  To so stroški, ki nastanejo pri neposredni izvedbi dejavnosti (vadbe in tekmovanj uradnih tekmovalnih sistemov) za konkretne vadbene skupine, na konkretni lokaciji.

   

 • Kam sodijo otroci, ki so lani tekmovali in so bili stari vsaj 10 let - v animacijo ali usmerjenost v kak in vrh. šport?
  Datum: 16.01.2018

  Če izpolnjuje pogoj da je bil lani star 10 let in je imel rezultat v uradnem tekmovalnem sistemu je usmerjen v kakovostni in vrhunski šport. 

   

  Kdo sodi v Vadbo za mlajše člane?

  a) samo tisti, ki so letos (2018)  prestopili v mlajše člansko kategorijo iz mladinske kategorije

  b) vsi, ki so prestopili v ml. člansko kategorijo in so stari (v atletiki) od 20-22 let

  Pogoj razpisa za mlajše člane je starost od 18-23 let s stalnim prebivališčem v MOL.

   

 • Vadba vrhunskega športa - ali letos kandidiramo s posameznimi športniki mednarodnega,... razreda ali s skupino? Koliko športnikov šteje skupina, če je odgovor skupina? Enako vprašanje za Trajnostne ciljne projekte olimpijskih športov.
  Datum: 16.01.2018

  Ali z istimi športniki kandidiramo v obeh skupinah?

  Kandidirate z enim obrazcem za vrhunski šport v katerem ni omejitev število udeležencev skupine. Hkratna kandidatura z isto ekipo ali z istim tekmovalcem na programih kakovostnega športa in programih vrhunskega športa ni možna. Lahko pa kandidirate z istim športnikom znotraj dejavnosti vrhunskega športa - Dejavnosti vadbe in tekmovanj uradnih tekmovalnih sistemov vrhunskega športa in dejavnostih Trajnostni ciljni projekti olimpijskih športov.  

   

 • ATLETIKA: Naša atletinja ima mednarodni razred, ki je podaljšan s strani OKS iz lanskega leta zaradi poškodbe. Zaradi poškodbe v letu 2017 NI MOGLA tekmovati, torej nima niti enega nastopa. Kakšen je njen status, kje lahko kandidira za sredstva in prostor
  Datum: 16.01.2018

  Z javnim razpisom ne rešujemo vprašanja statusa športnika. Razpisna komisija bo vrednotila vloge na podlagi podatkov o športnikih (registriranih, ki so imeli nastop) iz leta 2017.

 • Pri zahtevi "vsaj en tekmovalni nastop v letu 2017" nikjer ne piše, da mora biti nastop za enega od ljubljanskih klubov. Kako je s tem - velja nastop tudi za klub, iz katerega je športnik prestopil v ljubljanski klub?
  Datum: 16.01.2018

  Če je športnik z dnem objave razpisa bil registriran za športno društvo, in izpolnjuje pogoje na javnem razpisu, se upošteva tudi nastop za katerokoli drugo športno društvo.

 • Pri veteranskem športu ni navedena spodnja starostna meja - v atletiki je starostna omejitev na EP in SP 40 let, na nižjih nivojih pa 35 let. Kdo sodi v to skupino športnikov? Kakšni dokazi so potrebni?
  Datum: 16.01.2018

  Razpisna komisija bo na programih 1.4, 2.1 in 2.2 vrednotila vloge kot je določeno z uradnimi tekmovalnimi sistemi, ki jih je potrdil OKS-ZSZ. 

 • Domicil: Merilo d) pri domicilu: Zagotavljanje trajnosti – število prestopov športnikov iz mladinske kategorije v kategorijo mlajših članov oz članov – Ali se tukaj vpiše število glede na leto 2017 ali nasploh prehodi igralcev od 18 do 23 let?
  Datum: 16.01.2018

  Vpiše se število prestopov v tekmovalni sezoni 2017/18.

 • Ali lahko v razpisu kandidiramo z brezplačno vadbo predšolskih otrok v sodelovanju z NZS in sicer v Ljubljanskih vrtcih - vrtec Najdihojca?
  Datum: 16.01.2018

  Omenjena dejavnost (vadba) ni predmet Razpisa LPŠ 2018.

 • Pri obrazcu »Šport in zdravje za vitalnost odraslih in starejših« je potrebno priložiti dogovor o sodelovanju z zdravnikom.
  Datum: 16.01.2018

   Ali obstaja kakšen obrazec oziroma, če ne kaj je potrebno napisati na potrdilo? 

  Ne, obrazec ne obstaja. Potrebno je napisati vaše ime in priimek, ime in priimek zdravnika ter opisati vaše sodelovanje z zdravnikom (datum začetka sodelovanja) ter kratek opis programa.

 • Trenerji MPŠŠ 36.000 eur ...
  Datum: 16.01.2018

  Zanima nas, ali lahko na podlagi te vsote vpletemo še enega ali dva trenerja, in bi tako vsak trener imel po 1 ekipo v programu 1.4.? Namreč v našem klubu so zaposleni  večinoma amaterji , vendar so sposobni veliko več kot nekdo, ki ima narejen DIF. Za primer lahko vzamemo Bojana Hladnika, ki ima za seboj že vrsto let delovnih izkušenj kot trener od mlajših selekcij pa vse tja do članic, vendar z njim ne moremo počrpati sredstev, ki bi jih lahko. 

  Za dejavnosti Mestnih panožnih športnih šol otrok in mladine, usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport se sofinancira delo strokovno izobraženih delavcev (skladno z Zakonom o športu) z ustreznimi kompetencami, ki načrtujejo, organizirajo, izvajajo, spremljajo in vrednotijo proces športne vadbe in tekmovanj uradnih tekmovalnih sistemov za otroke in mladino, usmerjene v kakovostni in vrhunski šport za obdobje od 1.1.2018 do 31.12.2018. Sofinancirajo se tiste dejavnosti vlagateljev, ki zagotovijo stalnost strokovnih delavcev v celotnem obdobju izvajanja. 

   Vlagatelji lahko za dejavnosti Mestnih panožnih športnih šol otrok, mladine, usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport, v okviru vloge zaprosijo za sofinanciranje stroškov dela strokovno izobraženih delavcev za delo z eno ali več vadbenih skupin v skupnem znesku do največ 18.000 €, na strokovnega delavca.  

   

 • Trenerji MPŠŠ Ali lahko trenerje, s katerimi kandidiramo v programu 1.5, kandidiramo tudi v programu 1.4. in 1.2.5.1 in s tem počrpamo sredstva?
  Datum: 16.01.2018

  Da.

 • Mala šola juda lahko glede na pogoje razpisa samostojno kandidira le v programu 1.2.5.1. (do 17. ure). Zanima me, če moramo tudi mi vnesti – uvoziti vse otroke v BAZO ČLANSTVA?
  Datum: 16.01.2018

  Ne.1.2.5.1. je športna dejavnost po pouku za šoloobvezne otroke, ki ne spadajo v bazo članstva društva.

 • 1. Ali lahko društvo prijavi skupino športnikov (npr. mladink) v program MPŠŠ (1.5.) za določenega strokovnega delavca in potem to isto skupino prijavi še v program 1.4. za dodelitev sredstev? Ali v program 1.4 isto skupino lahko prijavi samo za dodelitev
  Datum: 16.01.2018

  V program MPŠŠ prijavite strokovno izobraženega delavca, na 1.4. Dejavnosti vadbe in tekmovanj uradnih tekmovalnih sistemov za otroke in mladino, usmerjene v kakovostni in vrhunski šport  pa kandidirate s skupino športnikov za sredstva in prostor.

 • MPŠŠ: Ali se bodo sredstva, ki bodo dodeljena za program MPŠŠ skupini športnikov (npr. mladinke) lahko črpala izključno s stroški strokovnega kadra ali bodo društva lahko ta sredstva črpala tudi na podlagi drugih stroškov (stroški pomočnika trenerja, tekm
  Datum: 16.01.2018

  Na programu MPŠŠ lahko črpate sredstva izključno za delo strokovno izobraženega delavca (skladno z ZŠpo-1).

  V kolikor lahko samo s stroški strokovnega kadra, to pomeni, da hipotetično društvo dobi za selekcijo mladink max sredstev, 11.000,00 EUR, ali to pomeni, da bo moral strokovni delavec predložiti račune v vrednosti 13.200,00 (20% več) - če gre za s.p. ali zasebnega šp. delavca oz. bo moralo biti toliko izplačano (v letu 2018) kot OD v primeru sklenjene pogodbe o zaposlitvi?!? - za 4x tedensko izvajanje treningov (400 enot).

  Predložitev računov za dodatnih 20 % ne bo potrebno.

   

   

 • Koliko sredstev je namenjeno za program/dejavnost 2.3.3
  Datum: 16.01.2018

  Vsa sredstva so opredeljena v razpisni dokumentaciji (str.4-7).

 • RUGBY:Kolikor sem gledal je zadeva letos ista oz zelo podobna kot lani, razliko na hitro vidim samo v tej bazi trenerjev. Pa me zanima a za rugby morajo biti tudi difovci oz z diplomo, ali je dovolj to izobraževanje ki ga ima IRB oz krovna rugby zveza z
  Datum: 16.01.2018

  To kar smo dali noter do sedaj?  Skratka to me predvsem zanima, da vidimo kaj je treba pripravit, ker rugby je vseeno malo specifičen kar se tega tiče.

  Za izvedbo dejavnosti vadbe in tekmovanj uradnih tekmovalnih sistemov za otroke in mladino usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport je potrebno zagotoviti strokovnega delavca, ki mora imeti strokovno izobrazbo ali ustrezno usposobljenost v skladu z Zakonom o športu.

   

 • Študijska telovadnica ŠD NARODNI DOM
  Datum: 16.01.2018

  zanima me ali lahko kandidiramo na razpisu za izvajanje animacijske dejavnosti športa madine tudi v primeru, da bo dejavnost izvajali v objektu, ki ni javnem športnem objektu v lasti RS in upravljanju lj. srednje šole. Namreč: Srednja ekonomska šola pouk že več kot 30 let izvaja v naši telovadnici (Študijska telovadnica ŠD Narodni dom) - šola pridobi vsako leto sredstva za najem telovadnice od pristojnega ministerstva. Na šoli obstaja interes za izvedbo programa akrobatike za njihove dijake (bomo tudi podpisali dogovor). 

  Za izvajanje animacijske dejavnosti v Študijski telovadnici ŠD Narodni dom priložite ustrezen dogovor med srednjo šolo in vlagateljem, iz katerega bo razvidno, da srednja šola soglaša, da njeni dijaki vadijo v omenjeni telovadnici.

   

 • Tako kot v lanskem letu mi tudi letos v bazi članstva manjka cca. 30 igralcev in igralk, kateri-e so že dolgo registrirani in igrajo za društvo.
  Datum: 12.01.2018

  Bazo članstva urejate sami. V bazo lahko vpišete vse svoje člane društva. V obrazcu  O1 pa izberete športnike, ki so v letu 2017 nastopili v uradnem tekmovalnem sistemu in so še vedno aktivni člani (športniki) društva.

 • Zakaj v merilih ni točkovanja o uspešnosti športne panoge (kategorizacije - mladinski, državni, perspektivni razred), saj je v pogojih za pridobitev kategorizacije s strani OKS-a spodnja meja starost 14 let?
  Datum: 12.01.2018

  Skladno z Zakonom o športu, Letnim programom športa v MOL ter Odlokom o izbiri in sofinanciranju dejavnosti izvajalcev LPŠ v MOL se uspešnost športne panoge (kategorizacij) vrednoti le v programih kakovostnega in vrhunskega športa članov.

 • Zanima me, če je za vodenje programa 1.2.5.1. ustrezna usposobljenost trener pripravnik?
  Datum: 12.01.2018

  Trener pripravnik je ustrezna usposobljenost.

 • Zanima me, ali gre v primeru vadbe slepih in slabovidnih za šport invalidov 1.2.5.4. ali za klasičen osnovnošolski program 1.2.5.1.?
  Datum: 12.01.2018

  Vadba slepih in slabovidnih spada v animacijske dejavnosti športa otrok in mladine s posebnimi potrebami  (1.2.5.4.)

 • Ali je mogoče kandidirati z dvema trenerjema in sicer kot trener MDI in pomočnik trenerja MI?
  Datum: 12.01.2018

  Na programu MPŠŠ lahko kandidirate le z glavnim trenerjem, ki je vodja skupine. Predmet sofinanciranja je strokovno delo strokovno izobraženih delavcev, ki vodijo vadbeno skupino.

 • Kako se lahko kandidira za trenerja MPŠŠ v primeru starostne kategorije MDI (1.2.5.5.) če ta ne tekmuje v uradnem tekmovalnem sistemu OKS?
  Datum: 12.01.2018

  Starostne kategorije, ki niso predmet uradnega tekmovalnega sistema, tudi niso predmet sofinanciranja na programu MPŠŠ.

 • Ali se oblikuje strategija panoge ločeno v ženski in moški kategoriji?
  Datum: 12.01.2018

  Strategija panoge se lahko pripravi ločeno za ženski in moški del.

 • Pridobitev dokumenta kategorizacije:
  Datum: 12.01.2018

  Potrdila za izdajo dokumenta kategorizacije strokovnega delavca v preteklosti in sedaj pridobite na OKS.

 • Strategija
  Datum: 12.01.2018

  Nacionalna strategija je lahko le podlaga za pripravo strategije sprejete s strani ljubljanskih društev za delovanje na območju MOL. Razvidna mora biti vloga posameznega društva za uresničevanje strategije , opredeliti je potrebno način vadbe, način sodelovanja društev, ki delujejo v MOL,  opredeliti skupno vizijo, cilje in ukrepe, navesti konkretne dejavnosti za uresničevanje strategije, navesti pričakovane podpore s strani MOL za uresničitev ciljev oz. izvedbo dejavnosti, postaviti roke in odgovornosti za izvedbo dejavnosti (kdo, kaj, do kdaj)...

  Vsem vlagateljem, ki strategije razvoja panoge niso imeli sprejete in potrjene s strani MOL pred objavo javnega razpisa, svetujemo, da strategijo pripravijo do javnega razpisa za leto 2019. Zaradi kratkega časovnega roka bi lahko neustreznosti strategije in posledično nepotrditve s strani MOL, posledično pomenila tudi zavrnitev vloge na javni razpis

 • Izvedba velikih mednarodnih prireditev izven območja MOL (smučanje).
  Datum: 10.01.2018

  Smučarski klub Olimpija, Ljubljana, je vsa leta kandidiral z velikimi mednarodnimi prireditvami in sicer sklopi tekem CIT, VSL, SL in SG, na katerih so nastopali mlajši tekmovalci, mladinci in mlajši člani iz 15-20 držav. V letu 2017 prvič nismo bili izbrani. z obrazložitvijo, da se tekem ni izvajalo v MOL. Tekme izvajamo ali v Avstriji, Hoch Rindl ali v Kransko Gori. Za koledar 2018 imamo že potrjene termine v Hoch Rindlu, Avstrija, za izvedbo 4 sklopov tekem, na katerih bo predvidoma nastopilo 500-800 tekmovalcev. Glede na to, da se bo tekme izvedlo v Avstriji (saj so le tam pogoji za izvedbo SG - hitrih disciplin), nas zanima, ali s tekmami v Avstriji, ki so sicer na uradnem koledarju SZS sploh lahko kandidiramo.

  Na razpis za sofinanciranje dejavnosti velikih in drugih mednarodnih tekmovanj in prireditevterevropskih ligaških tekmovanj in svetovnih pokalov se lahko prijavi vlagatelji, ki organizirajo mednarodna tekmovanja in prireditve kot so svetovna in evropska prvenstva, svetovni pokali in zaključki mednarodnih ligaških tekmovanj, ki se izvajajo na območju MOL in so uvrščeni v letni program športa, ter druga tekmovanja in prireditve

 • Ali lahko v programu MPŠŠ za leto 2018 strokovni delavec v kolektivni panogi (npr. odbojka) vodi skupino igralk mlajših od 12 let (mini in mala odbojka) in je to predmet sofinanciranja starostne kategorije mlajših dečki/deklicev programu ali ne?
  Datum: 10.01.2018

  Ker teh skupin v program 1.4. ne moremo prijaviti zaradi starostnega pogoja, do sedaj pa so bile predmet sofinanciranja v okviru individualnega načrta dela posameznega strokovnega delavca v programu MPŠŠ. 

  Ne, odbojka z uradnim tekmovalnim sistemom začne pri 12 letih.

 • Kako lahko prijavimo športna tekmovanja (pokalno tekmovanje) Kako lahko prijavimo Državno prvenstvo ?
  Datum: 10.01.2018

   

  Vsa tekmovanja, ki se izvajajo v okviru uradnega tekmovalnega sistema so sestavni del:

  • Dejavnosti vadbe in tekmovanj uradnih tekmovalnih sistemov za otroke in mladino, usmerjene v kakovostni in vrhunski šport
  • Dejavnosti vadbe in tekmovanj uradnih tekmovalnih sistemov kakovostnega športa
  • Dejavnosti vadbe in tekmovanj uradnih tekmovalnih sistemov za mlajše člane (ki prestopijo iz mladinskih v članske selekcije uradnih tekmovalnih sistemov
  • Dejavnosti vadbe in tekmovanj uradnih tekmovalnih sistemov vrhunskega športa

  Državna prvenstva niso predmet sofinanciranja.

 • Kako lahko prijavimo športna tekmovanja (pokalno tekmovanje) Kako lahko prijavimo Državno prvenstvo ?
  Datum: 10.01.2018

  Vsa tekmovanja, ki se izvajajo v okviru uradnega tekmovalnega sistema so sestavni del:

  • Dejavnosti vadbe in tekmovanj uradnih tekmovalnih sistemov za otroke in mladino, usmerjene v kakovostni in vrhunski šport
  • Dejavnosti vadbe in tekmovanj uradnih tekmovalnih sistemov kakovostnega športa
  • Dejavnosti vadbe in tekmovanj uradnih tekmovalnih sistemov za mlajše člane (ki prestopijo iz mladinskih v članske selekcije uradnih tekmovalnih sistemov
  • Dejavnosti vadbe in tekmovanj uradnih tekmovalnih sistemov vrhunskega športa

  Državna prvenstva niso predmet sofinanciranja.

 • Konzorcij: kandidatura konzorcija
  Datum: 09.01.2018

  Skladno z besedilom razpisa je opredeljeno:

  1. Konzorcij lahko pridobi status izvajalca le na podlagi strategije razvoja panoge ali pojavne oblike športa, ki je predhodno potrjena s strani MOL.
  2. Strategija razvoja panoge je program medsebojnega sodelovanja pravnih subjektov na področju športne panoge, ki je sprejet in potrjen s strani MOL
  3. Vlagatelj mora dobiti soglasje za izdelavo s strani večine izvajalcev dejavnosti v posamezni športni panogi. Strategija mora vsebovati najmanj naslednje vsebine:

  -       opredelitev vizije,

  -       analizo zunanjega in notranjega okolja (SWOT analiza),

  -       opredelitev ciljev in ukrepov,

  -       navedbe konkretnih dejavnosti za uresničevanje strategije,

  -       navedbe pričakovane podpore s strani MOL za uresničitev ciljev oz. izvedbo dejavnosti,

  -       roki in odgovornost za izvedbo dejavnosti (kdo, kaj, do kdaj).

  Za Javni razpis 2018 mora biti strategija potrjena, s strani pristojnega oddelka za šport, pred oddajo vloge. Strategijo razvoja posamezne športne  panoge pripravijo vlagatelji  (dosedanji izvajalci) letnega programa športa v MOL.

  Vsem vlagateljem, ki strategije razvoja panoge niso imeli sprejete in potrjene s strani MOL pred objavo javnega razpisa, svetujemo, da strategijo pripravijo do javnega razpisa za leto 2019. Zaradi kratkega časovnega roka bi lahko neustreznosti strategije in posledično nepotrditve s strani MOL, posledično pomenila tudi zavrnitev vloge na javni razpis

 • Naša teniška tekmovalka je letnik 1999. V letu 2017 je tekmovala tako med člani kot med mladinci. ALi jo lahko vpišem med mladince ali jo moram med mlajše člane ?
  Datum: 09.01.2018

  V kolikor je bila v letu 2017 stara 18 let, jo lahko vpišete med mlajše člane.

 • Teniški tekmovalec letnik 2004 je v letu 2017 igral med starejšimi dečki in med kadeti? Ali ga lahko vpišem v skupino pod kadete?
  Datum: 09.01.2018

  Vpišete ga v tisto starostno kategorijo, ki jo določa uradni tekmovalni sistem.

 • Program 1.4.: koliko točk je potrebnih za doseganje merila za program 1.4.?
  Datum: 09.01.2018

  Odlok o izbiri in sofinanciranju dejavnosti izvajalcev letnega programa športa v Mestni občini Ljubljana, in sicer 7. člen (pogoj in merila za izbiro in način določitve višine sofinanciranja dejavnosti v športnih programih).

 • Ritmična gimnastika (skupinska sestava): ali lahko s članicami starimi od 18 do 21 let kandidiramo s skupinsko sestavo ritmične gimnastike na Kakovostni šport mlajših članov? Če sem dobro razumela aplikacijo, potem se samo v članskih kategorijah lahko kan
  Datum: 08.01.2018

  Kandidirate lahko na dejavnosti vadbe in tekmovanj uradnih tekmovalnih sistemov za mlajše člane (2.1.2.). Z isto skupino potem ni mogoče kandidirati še na dejavnosti vadbe in tekmovanj uradnih tekmovalnih sistemov kakovostnega športa (2.1.1.).

 • Vaditeljske diplome: ali lahko namesto trenerskih diplom, ki jih še dekleta, ki so konec lanskega leta opravile usposabljanje v skladu z novim zakonom o športu, še niso prejela, dodamo njihove vaditeljske diplome?Zakon omenja še prehodni rok za usposablja
  Datum: 08.01.2018

  Vaditeljske diplome lahko priložite, saj usposobljenost, ki jo navajate, velja še do konca leta 2018.

 • Ritmična gimnastika: če tekmovalka v letošnjem letu 2018, doseže starost 18 let (na primer marca ali aprila) ali lahko z njo kandidiramo med mlajše člane?
  Datum: 08.01.2018

  Tekmovalka po starosti sodi že med člansko kategorijo in lahko tekmuje na mednarodnih tekmah in domačih tekmah samo med članicami. Prav tako je enako pri vseh mlajših kategorijah, ki letošnjo leto (sredi leta) dosežejo predpisano starost. Npr. 10 let za ritmično gimnastiko v kategoriji starejših deklic.

  Izpolnjevanje razpisnih pogojev za sofinanciranje programov, dodelitev domicila in dodelitev uporabe prostora programom Letnega programa športa v MOL za leto 2018 je vezano na rezultate za leto 2017.Upošteva se nastop športnika v letu 2017, ob takratnem izpolnjevanju starostnega pogoja uradnega tekmovalnega sistema (npr. 10 let ).

 • Pogodba o sofinanciranju LPŠ 2018 - 4. čl. - za katere strokovne delavce veljajo določila 4.čl, predvsem glede mesečnih poročil, vodenja dnevnika z evidenco prisotnost...Le za trenerje MPŠŠ ali vse trenerje in vaditelje?
  Datum: 08.01.2018

  Določila 4. člena pogodbe o sofinanciranju LPŠ 2018 veljajo samo za Dejavnosti mestnih panožnih športnih šol, v katere so vključeni otroci in mladi vključeni v kakovostni in vrhunski šport.

 • Pogodba o sofinanciranju LPŠ 2018 - 13. čl. - za katera tekmovanja velja zahteva po TV ali internetnem prenosu? Tudi za PS za U14? Velja to za Memorial Matica Šušteršiča in Patrika Cvetana?
  Datum: 08.01.2018

  V kolikor gre za kandidaturo na velika in druga mednarodna tekmovanja in prireditve, je potrebno zagotoviti TV ali internetni prenos, ne glede na starostno kategorijo.

 • Dokazila in priloge - ali obstaja strategija športne panoge? Na katerem nivoju, mestnem ali državnem, katero strategijo priložiti?
  Datum: 08.01.2018

   V kolikor ste označili, da strategija obstaja, je potrebno priložiti strategijo športne panoge v MOl, usklajeno med ljubljanskimi športnimi društvi znotraj posamezne športne panoge in je le ta potrjena s strani MOL.

  Vsem vlagateljem, ki strategije razvoja panoge niso imeli sprejete in potrjene s strani MOL pred objavo javnega razpisa, svetujemo, da strategijo pripravijo do javnega razpisa za leto 2019. Zaradi kratkega časovnega roka bi lahko neustreznosti strategije in posledično nepotrditve s strani MOL, posledično pomenila tudi zavrnitev vloge na javni razpis

 • OBRAZEC R4 Doseganje ciljev LPŠ - pod množični šport odraslih sodijo rekreativci, ki ne tekmujejo? Kam sodijo veterani, ki tekmujejo v okviru veteranskih tekmovanj, ki so tudi v koledarju AZS?
  Datum: 08.01.2018

  Tako rekreativci, ki ne tekmujejo kot veterani, ki tekmujejo v okviru veteranskih tekmovanj, ki so v koledarju AZS, spadajo pod množični šport odraslih.

  Kdo sodi pod množični šport otrok in mladine - tisti, ki niso tekmovali v okviru tekem AZS oz. so mlajši od 10 let oz. 11 let?

  Pod množični šport otrok in mladine sodijo vsi otroci in mladina,ki niso nastopili v uradnem tekmovalnem sistemu v letu 2017.

 • Športniki, ki so v 2017 nastopili v uradnem tekmovalnem sistemu AZS. Po novem je starostna meja za atletiko 10 let. Ali je moral biti otrok lani star 10 let ali letos, saj izpolnjujemo kandidaturo za leto 2018 in so otroci 1 leto starejši.
  Datum: 08.01.2018

  Izpolnjevanje razpisnih pogojev za sofinanciranje programov, dodelitev domicila in dodelitev uporabe prostora programom Letnega programa športa v MOL za leto 2018 je vezano na rezultate za leto 2017.

  Tiste, ki niso na priloženem spisku in so lani tekmovali, verjetno dodamo v bazi članstva? Vse nove člane društva vpišete v bazo članstva.

  Kako odstranimo tiste, ki ne trenirajo več? Tiste, ki ne trenirajo več, v bazi članstva označite kot neaktivne.