Pogosto zastavljena vprašanja
 • FINANČNA KONSTRUKCIJA
  Datum: 20.03.2019

  Finančno konstrukcijo za dotično vadbeno skupino naredite brez upoštevanja sofinanciranja, tako, kot bi jo izvedli brez sredstev MOL.

  Iz realne finančne konstrukcije (izvedljivo brez sredstev MOL) je razvidna tudi dejanska cena dejavnosti, ki jo boste v primeru uspešne kandidature morali sorazmerno znižati za višino prejetih sredstev.

 • PREDMET SOFINANCIRANJE ZA DEJAVNOSTI 2.1.1., 2.1.2. IN 2.2.1
  Datum: 13.03.2019

  Predmet sofinanciranja za dejavnosti:

  • Dejavnosti vadbe in tekmovanj uradnih tekmovalnih sistemov kakovostnega športa
  • Dejavnosti vadbe in tekmovanj uradnih tekmovalnih sistemov za mlajše člane
  • Dejavnosti vadbe in tekmovanj uradnih tekmovalnih sistemov vrhunskega športa

  je v športnih panogah, ki so v 1. skupini panog, strošek dela strokovnega delavca, kot je opredeljeno v 46. členu Zakona o športu:

  1. ima ustrezno izobrazbo ali usposobljenost v skladu s tem zakonom in
  2. je vpisan v razvid strokovno izobraženih in strokovno usposobljenih delavcev v športu.
 • 1.4. - VSTOPNI LETNIKI V DEJAVNOSTI VADBE IN TEKMOVANJ URADNIH TEKMOVALNIH SISTEMOV ZA OTROKE IN MLADINO, USMERJENE V KAKOVOSTNI IN VRHUNSKI ŠPORT
  Datum: 08.03.2019

  Za športne panoge, kjer se uradni tekmovalni sistem prične od 12. leta naprej, je vstopni letnik 2006.

  Za športne panoge, kjer se uradni tekmovalni sistem prične od 10. leta naprej, je vstopni letnik 2008.

 • BAZA STROKOVNEGA KADRA
  Datum: 07.03.2019

  V Bazo strokovnega kadra priložite dokazilo o pogodbenem razmerju med strokovnim delavcem in društvom (vlagateljem).

  Dokiazilo priložite pod vpisnim poljem "Matični klub/društvo"

 • ŠTEVILO DEJAVNOSTI (VADBENIH SKUPIN), KI JIH LAHKO VODI POSAMEZNI STROKOVNI DELAVEC
  Datum: 07.03.2019

  Posameznemu strokovnemu delavcu se lahko sofinancira delo v največ dveh dejavnostih na področju tekmovalnega športa (vadbenih skupinah). Pri tem velja omejitev pri kolektivnih športnih panogah, kjer se lahko sofinancira delo strokovnih delavcev dveh vadbenih skupin iste starostne kategorije le pod pogojem, da ločeno vadijo in tekmujejo kot ekipa uradnega tekmovalnega sistem.

  Področje tekmovalnega športa sestavljajo:

  1. Športna vzgoja otrok in mladine, usmerjeni v kakovostni in vrhunski šport

  • Dejavnosti vadbe in tekmovanj uradnih tekmovalnih sistemov za otroke in mladino, usmerjene v kakovostni in vrhunski šport 
  • Dejavnosti mestnih panožnih športnih šol  v katerih so vključeni otroci in mladi, usmerjeni v kakovostni in vrhunski šport

  2. Kakovostni šport

  • Dejavnosti vadbe in tekmovanj uradnih tekmovalnih sistemov kakovostnega športa
  • Dejavnosti vadbe in tekmovanj uradnih tekmovalnih sistemov za mlajše člane

   

  3. Vrhunski šport

  • Dejavnosti vadbe in tekmovanj uradnih tekmovalnih sistemov vrhunskega športa
  • Trajnostni ciljni projekti olimpijskih športov 

  Posameznemu strokovnemu delavcu se lahko sofinancira delo v največ dveh dejavnostih med vsemi navedenimi dejavnostmi.

 • IZVAJANJE DEJAVNOSTI PROSTOČASNE ŠPORTNA VZGOJA PREDŠOLSKIH IN ŠOLOOBVEZNIH OTROK
  Datum: 07.03.2019

  Za otroke do 10. leta starosti se dejavnosti prostočasne vzgoje izvajajo v okviru športnih programov Mali sonček, Zlati sonček, Krpan in Naučimo se plavati.

  Za otroke od vključno 10. leta do 12. leta starosti, ki ne tekmujejo v uradnih tekmovalnih sistemih, se dejavnosti prostočasne vzgoje izvajajo v okviru Animacijske dejavnosti športne vzgoje otrok in mladine, usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport za otroke do 12. let in v okviru športnega programa Šolskih športnih tekmovanj.

   Za otroke starejše od 12. leta (izjeme od 10. leta ) starosti pa vadba poteka v okviru programa Športna vzgoja otrok in mladine, usmerjeni v kakovostni in vrhunski šport in sicer v  Dejavnostih vadbe in tekmovanj uradnih tekmovalnih sistemov za otroke in mladino, usmerjene v kakovostni in vrhunski šport. 

 • BRISANJE ČLANOV V BAZI ČLANSTVA
  Datum: 04.03.2019

  Člana v bazi ni možno brisati, saj so člani povezani v obrazcih preteklih razpisom in morajo ostati v bazi.

  Osebe, ki niso več aktivni člani društva s plačano članarino le izkopite (deaktivirate) v bazi članstva.