Poudarki razpisa šport 2018

Nov Zakon o športu:

-        sprejem novega Odloka (nov zakon je določil merila, nov splošni pogoj –kolikor je izvajalec športno     

         društvo, mora na zadnjem zboru članov sodelovati vsaj 30 % članov)

-        sprejem LPŠ, skladen z novim Odlokom

 

 Sklep o začetku postopka razpisa (predmet sofinanciranja, predviden obseg javnih sredstev, cilje, ki se jih da doseči z javnim razpisom)

 

Izhodišča razpisa:

 1. Kompetentnost
 2. Dostopnost
 3. Trajnost

 

 Terminologija

 1. Področje-program-podprogram-dejavnost
 2. Športnik
 3. Strategija razvoja panoge

 

Baza strokovnih delavcev

 • Usposobljenost je osnovni pogoj za upravičen strošek

 

Mestne panožne športne šole

Spremenjen način sofinanciranja

Višina sofinanciranja po posameznih starostnih kategorijah:

Starostna kategorija

Okvirna višina sredstev v eurih

mladinci

11.000 €

kadeti

9.000 €

starejši dečki

7.000 €

mlajši dečki

5.000 €

 Okvirna predvidena višina sredstev po posameznih panogah in ne število trenerjev.

 

Dodelitev brezplačne uporabe prostora

 • Dejavnosti vadbe in tekmovanj uradnih tekmovalnih sistemov – delitev prostora-enota za tekmovanja (v okviru dodeljenih enot za vadbo )
 • Več objektov vadbeni skupini

 

Mednarodna tekmovanja:

Vsi izvajalci mednarodnih prireditev morajo zagotoviti vsaj internetni prenos mednarodne prireditve (skladno s pogodbo denar).

Državna prvenstva in prireditve izven območja MOL niso predmet programa 3.4.6.

 

 

Nove dejavnosti

 • Priprava strategije športnih organizacij v MOL v posameznih športnih panogah in pojavnih oblikah športa

 

 • Trajnostni ciljni projekti olimpijskih športov 

 

 • Šport in zdravje za vitalnost odraslih in starejših

 

 • Športne dejavnosti povezovanja med ljubljanskimi športnimi društvi in športnimi društvi Slovencev v zamejstvu

 

Pogodbe

 • Prevzem sklepov in podpis pogodb izključno zakoniti zastopnik
 • Osnovna pogodba za sredstva-skupna / aneksi