Projektna tabela

VLAGATELJ - USER

MOL - EDITOR

DSPOT - ADMIN

 

 

Ustvarjanje razpisa

 

 

Postavitev obrazcev

 

 

Postavitev elementov

 

 

Določitev časovnih intervalov razpisa

 

 

Vnos urednikov

 

 

Določitev dostopov

 

 

Aktiviranje razpisa

Registracija

 

 

Potrditev e-mail naslova

 

 

Prodobitev gesla

 

 

Prva prijava

 

 

Dopolnitev podatkov

 

 

Izbor razpisa

 

 

Izpolnjevanje obveznih obrazcev

 

 

Izpolnjevanje obrazcev po programih

 

 

Oddaja vloge do predpisanega datuma

 

 

Priporočeno po pošti žigosan in podpisan kotrolni obrazec s kodo vloge.

 

 

 

 

Sprememba statusa razpisa - ocenjevanje

 

 

Posodobitev pregleda aktivnosti razpisa

 

 

Groba statistika razpisa – število oddanih vlog in obrazcev, število prijavljenih

 

Sprejemanje priporočenih kontrolnih obrazcev

 

 

Označevanje elektronskih vlog ko prejeto, ki ustrezajo kodam prispelih kontrolnih obrazcev

 

 

Odpiranje prejetih vlog

 

 

Preverjanje ključnih podatkov in obveznih obrazcev.

 

 

Označitev neopopolnih vlog

 

 

Vpis komentarjev k nepopolnim vlogam

 

 

Pošiljanje pozivov na dopolnitev vlog

 

 

 

Sprememba statusa razpisa – DOPOLNJEVANJE

Dvig poziva

 

 

Prijava in izbor razpisa

 

 

Obrazci za dopolnitev so označeni

 

 

Dopolnitev vloge v predpisanem roku

 

 

 

 

Sprememba statusa razpisa - OCENJEVANJE

 

 

Ustvarjanje pregledov po obrazcih

 

 

Ustvarjanje pregledov po panogah, starostnih kategorijah, številu udeležencev, ceni, …

 

 

Podrobnejša statistika razpisa – skupn višina zaprošenih sredstev, skupna količina ur, višina sredstev in količina ur po vlagateljih, programih, starostnih skupinah, panogah, …

 

Ocenjevanje dopolnjenih vlog

 

 

Ocenjevanje programov znotraj vlog

 

 

Vnasanje vrednosti meril za vsak posamezni program

 

 

Nastavljanje statusov programov glede na zbrano stevilo točk

 

 

Dodeljevanje sredstev glede na doseženo stevilo točk

 

 

Dodeljevanje lokacije glede na doseženo stevilo točk

 

 

 

Postavitev dokumenta za sklepe

 

 

Povezava podatkov v dokument sklepa

 

Izdelava sklepov

 

 

 

Postavitev pogodb

 

 

Povezava podatkov sklepa in razpisa v pogodbo

 

Izdelava pogodb na podlagi sklepov

 

 

 

Vzpostavitev obrazca za zahtevke

 

 

Vzpostavitev zunanjega šifranta sprejetih programov za vsakega vlagatelja

 

 

Sprememba statusa razpisa - ZAHTEVKI

Prijava in izbor razpisa

 

 

Izpolnjevanje zahtevkov

 

 

Pripenjanje računov v pdf formatu

 

 

Oddaja vlog zahtevkov

 

 

Pošiljanje kontrolnih obrazcev zahtevka, kjer je vidna le rekapitulacija

 

 

 

Preverjanje zahtevkov

 

 

Odobritev, delna odobritev v izplačilo oz. zavrnitev