O avtorjih

Naročnik: Mestna Občina Ljubljana - Oddelek za šport

Načrt in izvedba aplikacije: Dspot d.o.o., Stritarjeva 6a, 4000 Kranj

Copyright nad aplikacijo: Dspot d.o.o., december 2015

 

Aplikacija Razpisov MOL je osnovana na celoviti reštivi aplikacije za strukturirani zajem in obdelavo podatkov Tendee.