Uporaba aplikacije

Programska oprema

Aplikacija deluje v večini brskalnikov ( Mozilla Firefox, Google Chrome, Safari in Opera) z omogočenim javascriptom in na vseh operacijskih sistemih (Windows, MacOSX, iOs, Widows Mobile in Android).

Priporočen brskalnik pa je Google Chrome, ki ga lahko brezplačno dobite na naslovu http://www.google.com/intl/sl/chrome/, s katerim poteka tudi razvoj aplikacije in je delovanje tudi najprej preverjeno.

Registracija in prijava

 1. Registrirajte se z uporabo davčne številke in email naslova.
 2. Po prvem koraku boste v poštni predal prejeli potrditveno sporočilo, s katerim potrdite delovanje email naslova.
 3. Po potrditvi boste prejeli drugo sporočilo s podatki za prijavo.
 4. Ob prvi prijavi boste morali izpolniti zahtevana polja.
 5. Po uspešno izpolnjenih obveznih poljih lahko izpolnjujete obrazce in oddajate vloge na posamezne razpise.

Spremenjen elektronski naslov

Na Mestno občino Ljubljana, oddelek za šport pošljite sporočilo, da želite davčno številko povezati na drug elektronski naslov. Sporočilo lahko pošljete na naslov razpisi.sport@ljubljana.si.

V sporočilu navedite podatke pravne osebe, vaše podatke in nov elektronski naslov, na katerega želite prejemati sporočila aplikacije.   
Nato bo Mestna občina Ljubljana, Oddelek za šport uradno poslala zahtevo skrbniku aplikacije (Dspot d.o.o.) za spremembo podatka o elektronski pošti, ki je vezana na navedeno davčno številko.

Elektronski naslov ne sme biti že uporabljen v aplikaciji, kar bo skrbnik aplikacije preveril.
Šele potem vam bo skrbnik aplikacije lahko spremenil naslov in sprožil ponovno aktivacijo računa. 
Po uspešni aktivaciji boste prejeli novo geslo na nov elektronski naslov in se boste lahko prijavili.

Vse pretekle vloge, ki so vezane na navedeno davčno številko, ostajajo v sistemu.

Izpolnjevanje obrazcev in oddaja vloge na javni razpis

a)     Baza strokovnega kadra: v kolikor želite izpolnjevati obrazce programov, morate imeti bazo strokovnega kadra obvezno izpolnjeno!

b)     Baza članstva: aplikacija vam omogoča urejanje in spremljanje članov društva.

c)      Obrazci:

 1. Izberite ustrezen razpis/področje (Razpisi MOL - Oddelek za šport / Javni razpisi na področju športa / Letni program športa MOL XXXX).
 2. Nato začnite izpolnjevati obrazce.
 3. Najprej morate izpolniti vse obvezne obrazce (R1, R2, R3 in R4). Ko bodo vsi štirje obvezni obrazci ustrezno izpolnjeni boste lahko izpolnjevali programske obrazce.
 4. Opcijski obrazec (O1) je namenjen izboru oziroma vnosu športnikov in je obvezen v primeru, da kandidirate na področje tekmovalnega športa. V obrazcu izberite le športnike, ki so v letu XXXX nastopili v uradnem tekmovalnem sistemu in so aktivni člani društva.
 5. Pri izpolnjevanju pazite, da med izpolnjevanjem vsaj vsakih 30 minut shranite obrazec, ker vam lahko v primeru daljšega izpolnjevanja poteče seja na strežniku in boste izgubili podatke.
 6. V primeru, da še nimate vseh podatkov, ki jih zahteva obrazec, obrazec shranite kot "Osnutek" in ga lahko dopolnite kasneje. Osnutkov ne morete pripenjati vlogam in jih morate prej uspešno shraniti z gumbom "Preveri in shrani", ko bodo podatki tudi samodejno preverjeni.
 7. Izpolnite lahko več obrazcev. Obrazce lahko uporabite kot predloge za hitrejše izpolnjevanje, če so podatki podobni.
 8. Ob izpolnjevanju novega obrazca lahko podatke podobnih ali celo enakih obrazcev prejšnjih razpisov prenesete s klikom na "prenesite podatke iz obstoječega obrazca".
  Pri uvozu bo aplikacija sama poiskala morebitna polja, ki se ujemajo, in jih izpolnila sama. Operacija ni 100% kopiranje, pač pa le pomoč pri izpolnjevanju in morate še vedno pregledati vse podatke pred samim shranjevanjem obrazca. Lahko se zgodi tudi, da je bilo zaradi sprememb obrazcev, teh ujemanj malo oziroma se je lahko spremenila tudi narava podatkov.
 9. Po izpolnjevanju obrazci še niso poslani v obdelavo ampak so le pripravljeni (Predstavljajte si, da ste obrazec izpolnili na papirju in ga imate še vedno na svoji mizi).
 10. Izberite pripravljene obrazce, ki jih želite vključiti v vlogo.
 11. Ustvarite vlogo. Obrazci še vedno niso poslani v obdelavo ampak so postali del vloge. Izberite obrazce, ki jih želite poslati. Predstavljajte si, da ste izpolnjene obrazce vstavili v prazno kuverto, ki jo imate še vedno na svoji mizi.
 12. Pošljite vlogo - po tem koraku urejanje podatkov v obrazcih ni več mogoče.
  Obrazci so sedaj pripravljeni na nadaljnjo obdelavo s strani skrbnikov razpisa.
  Predstavljate si, da ste zaprto kuverto vstavili v poštni nabiralnik. Sedaj ste uradno oddali le elektronsko vlogo.
 13. Razpis zahteva pošiljanje kontrolnega obrazca. Natisnite kontrolni obrazec vloge, ga žigosajte in podpišite, vse skupaj vstavite v prazno kuverto, nalepite izpolnjeno ovojnico s podatki in pošljite priporočeno po pošti. S tem boste tudi uradno oddali vlogo.

Video navodila