Prijavite se

V primeru, da ste že izpolnjevali razpisne obrazce preko te aplikacije, se lahko prijavite z obstoječimi uporabniškimi imeni (davčnimi številkami) in gesli.

Ste pozabili geslo?

 

Ustvarite nov račun

Za vse uporabnike aplikacije je pred pričetkom uporabe potrebna registracija.

Za pomoč pri uporabi aplikacije odprite stran "Uporaba aplikacije", ki jo najdete v nogi strani.

Priporočen brskalnik za uporabo aplikacije je Google Chrome.

Sporočila
 • IZTEK ROKA JAVNEGA POZIVA
  Datum: 25.11.2021

  Spoštovani izvajalci LPŠ MOL.

   

  Želeli bi vas opomniti, da se jutri izteče rok za oddajo vlog  na Javnem pozivu za potrditev izvajanja dejavnosti LPŠ MOL v letu 2022.

  Zaskrbljujoč je podatek, da v trenutku objave tega obvestila, mnogo izvajalcev sploh še ni vstopilo v aplikacijo oziroma še ni začelo s potrjevanjem osnovnih obrazcev.

  Zavedati se je potrebno, da ima pravočasno izpolnjevanje vpliv tudi na kvaliteto oddanih vlog. Kvaliteta vlog pa ima velik vpliv na čas obdelave vlog in posledično izdaje odločb, podpis pogodb in začetek črpanja sredstev. Nepopolne vloge podaljšajo postopek javnega poziva za več kot mesec dni. Zaradi izvajalcev, ki izpolnjujejo javni poziv zadnji hip in površno, trpijo tudi vsi ostali, ki so se potrudili in kvalitetno izpolnili vloge. 

 • OPOZORILO O IZTEKU ROKOV
  Datum: 23.11.2021

  Spoštovani izvajalci LPŠ MOL!

  Želeli bi vas opozoriti, da se v petek 26. 11. 2021 izteče rok za oddajo vlog na Javni poziv za potrditev izvajanja izbranih dejavnosti letnega programa športa za leto 2022.

  Vprašanja v zvezi z javnim pozivom se zastavijo izključno na elektronski naslov: razpisi.sport@ljubljana.sinajkasneje do 24. 11. 2021. Po tem datumu odgovorov na vprašanja ne zagotavljamo.

 • JAVNI POZIV ZA POTRDITEV IZVAJANJA IZBRANIH DEJAVNOSTI LETNEGA PROGRAMA ŠPORTA ZA LETO 2022
  Datum: 12.11.2021

   

  Javni poziv za potrditev izvajanja izbranih dejavnosti letnega programa športa za leto 2022 je objavljen na spletni strani MOL: POVEZAVA

   

  Rok za oddajo vlog je 26. 11. 2021.

   

  Pred izponjevanjem prijavnih obrazcev NATANČNO preberite celotno razpisno dokumentacijo:

  Sklep o začetku postopka

  Besedilo javnega poziva

  V preteklosti se je izkazalo, da večina zastavljenih vprašanj izvira ravno iz nepoznavanja vsebine navedenih dokumentov.

  Navodila za izpolnjevanje javnega poziva, ki so sestavni del objavljenih dokumentov, so na voljo tudi spodaj v aplikaciji.

   

  Vprašanja v zvezi z javnim pozivom se zastavijo izključno na elektronski naslov: razpisi.sport@ljubljana.si!
   

 • VLOGA ZA ZAMENJAVO STROKOVNEGA DELAVCA
  Datum: 15.09.2021

  Skladno s pogodbenimi določili mora vsak izvajalec, v primeru nastopa okoliščin za zamenjavo strokovnega delavca, v roku treh delovnih dni pisno obvestiti pristojni organ, Oddelek za šport Mestne uprave Mestne občine Ljubljana, in predlagati novega strokovnega delavca. Novi strokovni delavec mora izpolnjevati vse z javnim razpisom določene pogoje in imeti enako ali višjo stopnjo usposobljenosti kot predhodni strokovni delavec oziroma strokovni delavec iz obdobja vrednotenja, torej od prijave na javni razpis v letu 2020. Zamenjavo strokovnega delavca mora v roku treh delovnih dni potrditi pristojni organ, Oddelek za šport Mestne uprave Mestne občine Ljubljana.

  Obveščamo vas, da uvajamo nov način zamenjave strokovnega kadra. Zamenjavo morate izvesti v aplikaciji Izvajanje LPŠ v MOL (https://razpisisport.ljubljana.si) na obrazcu RQS - Vloga za zamenjavo strokovnega delavca.

  Obrazec RQS najdete poleg obrazcev za oddajo zahtevkov za sofinanciranje programov.

  V obrazcu je potrebno izpolniti vsa z zvezdico označena polja:

  1.PODATKI O PROGRAMU ZAHTEVKA

  * Sprejeti program MOL: izberete na drsnem seznamu

  * Naziv programa (kontrola): vpišete

   2.VODJA DEJAVNOSTI

   * STARI vodja dejavnosti (ki ga ZAMENJUJETE): izberete na drsnem seznamu

  * NOVI vodja dejavnosti: izberete na drsnem seznamu

  V kolikor novi vodja dejavnosti še ni vpisan v bazi strokovnih delavcev »Kadri« je potrebno pred izpolnjevanjem obrazca RQS vpisati novega strokovnega delavca in zanj priložiti ustrezna dokazila (potrdilo o izobrazbi ali usposobljenosti), ustrezno pogodbeno razmerje med izvajalcem in strokovnim delavcem (podpis, veljavnost pogodbe/dogovora...) in ustrezna ostala zahtevana dokazila).

  * Razlogi za zamenjavo: vpišete

  * Datum pričetka zamenjave oz. obdobje zamenjave: vpišete točen datum pričetka dela novega strokovnega delavca

  Potrditev ali zavrnitev zamenjave strokovnega delavca vam bo posredovana po elektronski pošti na kontaktni naslov, ki ste ga navedli v aplikaciji Izvajanje LPŠ v MOL.