Prijavite se

V primeru, da ste že izpolnjevali razpisne obrazce preko te aplikacije, se lahko prijavite z obstoječimi uporabniškimi imeni (davčnimi številkami) in gesli.

Ste pozabili geslo?

 

Ustvarite nov račun

Za vse uporabnike aplikacije je pred pričetkom uporabe potrebna registracija.

Za pomoč pri uporabi aplikacije odprite stran "Uporaba aplikacije", ki jo najdete v nogi strani.

Priporočen brskalnik za uporabo aplikacije je Google Chrome.

Sporočila
 • PODALJŠANJE ROKA ZA PRILAGANJE VSEH DOKAZIL NAPOVEDANIH STROŠKOV 2. ZAHTEVKA
  Datum: 21.10.2020


  Vsa dokazila o nastalih stroških, ki so bili napovedani v drugem zahtevku in izkazujejo namensko porabo sredstev, je potrebno priložiti najkasneje do 30.11.2020.

  Nespremenjeno ostaja za: 

  • dejavnosti Mestne panožne športne šole in Velika in druga mednarodna tekmovanja in prireditve, kjer je rok za oddajo dokazil o nastalih stroških 31.12.2020, ter
  • dejavnosti Šport je igra in Šolski športni krožki, kjer je rok za oddajo dokazil o nastalih stroških 31.1.2021.

   

 • OBVESTILO ZA OSNOVNE ŠOLE
  Datum: 22.09.2020

  Ker se v osnovnih šolah, zaradi COVID-19, pojavljajo negotovosti glede izvedbe programov Šport je igra in Šolski športni krožki, do konca septembra ne bo možno oceniti realizacije teh programov in višine sofinanciranih sredstev.

  Zato se rok za oddajo 2. zahtevka za osnovne šole podaljšuje za en mesec, to je do 31. 10. 2020.

 • STRATEGIJE PANOG
  Datum: 19.06.2020

  Spoštovani.

  Rok za oddajo panožnih strategij se podaljša do 30.9.2020.

 • EVIDENCA ŠPORTNIKOV
  Datum: 04.06.2020

  Spoštovani!

  Na Oddelek za šport smo dobili več vprašanj glede obravnave športnikov iz uradne evidence registriranih in kategoriziranih športnikov, pri vrednotenju javnega razpisa, ki je bilo izvedeno skladno s 32. členom zakona o športu (ZŠpo-1).

  Podajamo naslednjo obrazložitev:

  Zakon o športu je bil sprejet že leta 2017. Pred tremi leti. Edina veljavna evidenca športnikov, kot jo določa Zakon o športu, je evidenca športnikov, ki jo je letos objavil OKS. V fazi vrednotenja smo na Oddelku za šport opozorili OKS o športnikih, ki ste jih navedli v vlogi in jih ni bilo v evidenci športnikov OKS. Žal športnikov, ki ste jih navedli v vlogi, kljub dodatnem preverjanju na strani OKS, ni bilo v uradni evidenci športnikov. Zato je razpisna komisija vrednotila vloge na podlagi objavljene evidence športnikov.

  Predlagamo vam, da evidenco športnikov uredite na relaciji nacionalna panožna športna zveza in OKS, do oktobra letos, ko bo odprt razpis za prihodnje leto. Na podlagi tega bo razpisna komisija ponovno vrednotila vloge za leto 2021.