Prijavite se

V primeru, da ste že izpolnjevali razpisne obrazce preko te aplikacije, se lahko prijavite z obstoječimi uporabniškimi imeni (davčnimi številkami) in gesli.

Ste pozabili geslo?

 

Ustvarite nov račun

Za vse uporabnike aplikacije je pred pričetkom uporabe potrebna registracija.

Za pomoč pri uporabi aplikacije odprite stran "Uporaba aplikacije", ki jo najdete v nogi strani.

Priporočen brskalnik za uporabo aplikacije je Google Chrome.

Sporočila
 • Podaljšanje roka za oddajo zahtevkov
  Datum: 30.11.2018

  Obveščamo vas, da je rok za oddajo zahtevkov, zaradi velikega števila neoddanih zahtevkov, podaljšan do 5. 12. 2018.

  Prejemnik mora za znesek vloženega zahtevka za izplačilo priložiti poročilo o izvedbi dejavnosti programa športa, predložiti že plačane račune oziroma druge knjigovodske listine, ki vsebinsko utemeljujejo nastale stroške ter dokazila o plačilu izdatkov, realiziranih v obdobju od 1.1. do 15.11.2018.

  Za dejavnosti športno rekreativnih prireditev, dejavnosti mestnih panožnih športnih šol in strokovno izobraženih delavcev v športu invalidov, dejavnosti velikih in drugih mednarodnih tekmovanj in prireditev, dejavnosti delovanja zvez športnih društev ter dejavnosti prostočasne športne vzgoje otrok in mladine, ki se izvedejo meseca novembra in decembra tekočega leta, je zadnji rok za posredovanje vseh dokazil 31.1.2019. Za navedene dejavnosti, ki se bodo izvedle po roku za oddajo zahtevkov (5.12.2018), mora zahtevek vsebovati rekapitulacijo planiranih stroškov za obdobje do 31.12.2018.

 • OBRAZLOŽITEV UPRAVIČENIH STROŠKOV
  Datum: 22.08.2018

  Obrazložitev upravičenih stroškov:

  1. stroški strokovnega dela: strokovni kader, ki vodi oz. dela v vadbeni skupini in je bil naveden v vlogi.
  2. drugi stroški neposredne izvedbe dejavnosti: stroški, ki so nujno potrebni za izvedbo sofinancirane dejavnosti in so bili napovedani v vlogi na javni razpis za sofinanciranje posamezne dejavnosti - vadbene skupine.