Prijavite se

V primeru, da ste že izpolnjevali razpisne obrazce preko te aplikacije, se lahko prijavite z obstoječimi uporabniškimi imeni (davčnimi številkami) in gesli.

Ste pozabili geslo?

 

Ustvarite nov račun

Za vse uporabnike aplikacije je pred pričetkom uporabe potrebna registracija.

Za pomoč pri uporabi aplikacije odprite stran "Uporaba aplikacije", ki jo najdete v nogi strani.

Priporočen brskalnik za uporabo aplikacije je Google Chrome.

Sporočila
 • ROK ZA ODDAJO IN POPOLNITEV 1. ZAHTEVKOV
  Datum: 17.06.2021

  Spoštovani.

  Skladno z določili 3. člena Aneksa za leto 2021 k Pogodbi o sofinanciranju izvajanja letnega programa športa v Mestni občini Ljubljana od leta 2020 do leta 2022 je skrajni rok za oddajo 1. zahtevkov 30. 6. 2021.

  Enako velja tudi za priložitev vseh prilog v zahtevke, ki so že bili oddani pred datumom tega obvestila.

  Svetujemo vam, da k vsem zahtevkom, ki bodo oddani od dne tega obvestila naprej, priložite vsa potrebna dokazila.

  V kolikor niste prejemnik sredstev za sofinanciranje dejavnosti Letnega programa športa v MOL za leto 2021, smatrajte to obvestilo kot brezpredmetno.

   

 • 2. JAVNI POZIV_dejavnosti 1.2.5.5.
  Datum: 09.06.2021

   

  2. javni poziv za Animacijske dejavnosti športne vzgoje otrok in mladine, usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport otroke do 12. let je objavljen na spletni strani MOL: https://www.ljubljana.si/sl/mestna-obcina/mestna-uprava-mu-mol/oddelki/oddelek-za-sport/razpisi/2-javni-poziv-za-potrditev-izvajanja-izbranih-dejavnosti-letnega-programa-sporta-za-leto-2021/

  Rok za oddajo vlog je 28.6.2021.

  Potrditev za leto 2021 se nanaša na dodelitev brezplačne uporabe prostora v mreži javnih športnih objektov za šolsko leto 2021/2022.

   

  Pred izponjevanjem prijavnih obrazcev NATANČNO preberite razpisno dokumentacijo (Sklep o začetku postopka in besedilo razpisa).

  Pozivamo vas, da obrazce in vlogo na javni poziv ter dogovor o rezervaciji športnega objekta skrbno in natančno izpolnete skladno z navodili, in se tako izgonemo nepotrebnemu in dolgotrajnemu dopolnjevanju vlog ter posledično daljšemu roku izdaje odločb.

  Poskrbite za ustrezne zamenjave strokovnega kadra ter ustrezna pogodbena razmerja (podpis, veljavnost pogodbe/dogovora...) med izvajalcem in strokovnim delavcem.

  V preteklosti se je izkazalo, da večina zastavljenih vprašanj izvira ravno iz nepoznavanja vsebine navedenih dokumentov.

   

  Vprašanja v zvezi z javnim pozivom se zastavijo izključno na elektronski naslov: razpisi.sport@ljubljana.si najkasneje do 24. 6. 2021. Po tem datumu odgovorov na vprašanja ne zagotavljamo.

   

 • 1. ZAHTEVEK ZA SOFINANCIRANJE DEJAVNOSTI LETNEGA PROGRAMA ŠPORTA V LETU 2021
  Datum: 16.04.2021

  Spoštovani izvajalci LPŠ MOL v letu 2021.

  Vsem izvajalcem, ki ste prevzeli podpisan aneks k Pogodbi o sofinanciranju izvajanja letnega programa športa v Mestni občini Ljubljana od leta 2020 do leta 2022, je omogočena oddaja 1. zahtevka.

  Rok za oddajo 1. zahtevka je 30. 6. 2021.

  V kolikor do navedenega datuma stroški ne bodo nastali, oddate 1. zahtevek z zaprošenimimi 0 €, s čimer vam bo omogočena oddaja 2. zahtevka. 

  Skladno s pogodbenimi določili lahko oddate 1. zahtevek v višini največ do višine 30 % od odobrene višine sredstev brez dokazil o nastalih stroških. Dokazila o nastalih stroških mora priložiti najkasneje do 30. 6. 2021.